Bezuiniging arbeidsbureaus blijft

DEN HAAG, 27 SEPT. Minister Melkert (sociale zaken) houdt vast aan de voorgenomen bezuiniging op de arbeidsvoorziening van 100 miljoen in 1995 en van 500 miljoen per jaar in de periode daarna. Melkert zei dit gisteren na een 'verkennend gesprek' met het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA).

Volgens CBA-directeur R. de Boer zijn volgend jaar 15.000 langdurig werklozen de dupe van de bezuinigingen. Het CBA overweegt nog steeds naar de rechter te stappen als de maatregel niet van tafel gaat. In een overeenkomst tussen de ministers De Vries (sociale zaken), Kok (financiën) en K. Adelmund (plaatsvervangend voorzitter van het CBA; nu Tweede Kamerlid voor de PvdA) van juli 1993 staat dat de rijksbijdrage met ingang van 1994 structureel wordt verlaagd met 129,4 miljoen gulden. “Het kabinet zegt toe dat over 1994 en 1995 geen initiatieven tot verdere korting, behoudens de genoemde, op de rijksbijdrage zullen worden geëntameerd”, aldus de overeenkomst.

“Wanneer het kabinet deze afspraak bruskeert, zullen wij niet schromen om de zaak voor te leggen aan de rechter”, zei vanmorgen een CBA-woordvoerster.

Melkert meent dat het CBA de bezuiniging van 100 miljoen gulden voor 1995 “zonder diep ingrijpen” moet kunnen opbrengen. Voor de 500 miljoen per jaar die daarna op stapel staat “ligt dat anders”, erkent de minister.

Melkert wil met het CBA een fundamentele discussie voeren over de verdeling van taken bij de arbeidsvoorziening en de bijbehorende financiële middelen. Melkert vindt dat het CBA zo nodig naar andere inkomstenbronnen moet zoeken. Als voorbeeld noemde hij een opslag op de werkloosheidspremies en het vragen van een werkgeversbijdrage voor het bemiddelen van 'kansrijke' werklozen.

De werkgevers, die samen met werknemers en overheid het bestuur van de arbeidsvoorziening vormen, voelen er niets voor de collectieve lastendruk te verhogen. Volgens Melkert is “een zeer lichte opslag op overigens dalende WW-premies” heel goed verdedigbaar als dat geld wordt gebruikt om de dienstverlening van de arbeidsbureaus te verbeteren.

Melkert plaatste kanttekening bij het verlies aan arbeidsplaaten. Volgens het CBA zouden door de bezuinigingen 15.000 mensen niet meer begeleid en financieel kunnen worden gesteund bij het vinden van een baan. “Ik wil geen spijkers op laag water zoeken, maar daar zet ik grote vraagtekens bij”, aldus Melkert. Volgens de bonden zullen minimaal 10.000 mensen hun baan verliezen. De bonden typeerden de maatregel afgelopen vrijdag als “onzinnig”.

Over veertien dagen praat Melkert opnieuw met het CBA. De minister gaat inventarisen wat de financiële problemen van het CBA zijn als gevolg van oude verplichtingen.