Amerikaans fiat GATT-verdrag verder vertraagd

WASHINGTON, 27 SEPT. Door een conflict tussen de Amerikaanse regering en het Congres en de Senaat over de financiële gevolgen van het internationale handelsverdrag in het kader van de GATT (Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel) loopt de ratificatie door de Amerikaanse volksvertegenwoordiging opnieuw vertraging op.

Het handelsverdrag, dat eind vorig jaar met de afronding van de zogenoemde Uruguay-ronde werd gesloten door de 123 bij de GATT aangesloten landen, moet de weg vrij maken voor verdere verlaging van invoertarieven en het opheffen van handelsperkingen. De ratificatie door de Europese Unie en de Verenigde Staten - de twee belangrijkste parijen - laat nog steeds op zich wachten.

Gisteren zou de regering-Clinton een wetsvoorstel ter ratificatie van het verdrag naar het Amerikaanse Congres sturen, waar volgende week over moet worden gestemd. Door een verschil van mening tussen het Witte Huis en het Congres, en ook binnen de Amerikaanse volksvertegenwoordiging zelf is dat niet gebeurd. Daardoor dreigt de behandeling niet plaats te kunnen vinden vóór 7 oktober, waarna het Congres in reces gaat.

Het conflict spitst zich toe op de verwachte kosten van de invoering van de verdragsbepalingen. Door het verlagen of opheffen van invoertarieven op met name landbouw- en textielprodukten loopt de Amerikaanse schatkist straks jaarlijks 12 miljard dollar mis. Een deel van het Congres, onder leiding van de Democraat Byron Dorgan, eist dat de operatie kostenneutraal wordt doorgevoerd door extra te bezuinigen op de begroting. Daartoe wil de groep dat er volgende week apart wordt gestemd over de gevolgen van de ratificatie voor de begroting. De regering-Clinton hoopt de kwestie juist in één pakket door het Congres te kunnen loodsen.

Ook bestaat er onenigheid tussen vertegenwoordigers uit landbouwstaten en industriestaten over de vraag in hoeverre de landbouwsector zelf voor 1,7 miljard dollar aan de kosten moet meebetalen, omdat die een betere toegang krijgt tot overzeese markten.

Om de ratificatie te versnellen deed de regering Clinton vorige week al een zware concessie, door er mee in te stemmen dat het Witte Huis voorlopig geen verlenging krijgt van het speciale mandaat (de fast track) waarmee handelsbesprekingen kunnen worden gevoerd zonder voortdurende inmening van het Congres.

Ook in de Europese Unie (EU) is het ratificatieproces gestokt, door een verschil in inzicht tussen de lidstaten en de Europese Commissie over de bevoegdheden van de Commissie om namens de lidstaten het handelsbeleid te voeren.

De resterende aangesloten landen bij de GATT wachten met hun eigen ratificatie van het verdrag tot de VS en de EU door de bocht zijn. (Reuter)