Televisie mede-acteur in creatief nieuw jeugdtheaterstuk Storm

Kindervoorstelling: Storm door Stella den Haag, vanaf 6 jaar. Tekst en regie: Hans van den Boom. Muziek: Peter Reyn. Spel: Erna van den Berg en Peter Reyn. Gezien: 23/9 Stellatheater, Den Haag. Aldaar nog: 29/9 t/m 2/10. Informatie: 070 - 3642505.

Voor Storm is niet, zoals je in het huidige jeugdtheater zou verwachten, leentjebuur gespeeld bij Shakespeare, maar bij Annie Schmidt, een voor theatermaker Hans van den Boom niet zo voor de hand liggende bron. Het verhaaltje - over een meisje dat net zo lang met een sprekende haas moet blijven schaken tot iemand haar telefonisch haar vergeten naam terugbezorgt - is in de voorstelling dan ook niet meer dan een dunne anekdotische lijn.

Het draait vooral om een dromerige, avontuurlijke jongen, wiens liefste wens het is te kunnen vliegen, zoals zijn vriend de vogel Jakob. Belangrijk is ook de vraag wat echt is en wat niet: Tom die keurig opgepoetst met zijn vader naar de kerk moet - “Lieve Maria, mag ik één keer vliegen, please” - de wereld van de haas achter de geheimzinnige muur of die op het televisietoestel.

Dat toestel neemt letterlijk een centrale plaats in, midden op tafel in een overigens bijna leeg toneelbeeld. Het apparaat functioneert als derde acteur en biedt decor en attributen voor het verhaal. De duidelijk 'onechte' beelden zijn met een videocamera in een maquette gefilmd en de acteurs stappen er in en uit als Alice in Wonderland. Dat levert allerlei grappen op, waarbij je de hersens van het klein publiek bijna kunt horen kraken: Tom vliegdroomt en ondertussen beweegt op de televisie het landschap in vogelvlucht langs, hij stikt bijna van de sigaren paffende haas in beeld en deze reikt een driefje aan, dat Tom 'uit' het scherm aanpakt.

Storm leent zich niet voor een uurtje onderuit gezakt toneel kijken en een al te grote nadruk op trucs en mooie vondsten ontkracht hier en daar Van den Booms werkelijke verhaal. Grote verdienste is echter dat Stella den Haag met creativiteit en voortvarendheid nieuwe mogelijkheden verkent en het televisiescherm, dat in het jeugdtheater vrij algemeen wordt gezien als vijand nummer één, voor onderzoek binnen de eigen muren haalt.

    • Bregje Boonstra