Strijd Chirac en Balladur spannender

PARIJS, 26 SEP. Het gevecht tussen Jacques Chirac en Edouard Balladur, de gaullistische partijgenoten die beiden een oog op het presidentschap van Frankrijk hebben, wordt steeds openlijker. De eerste is burgemeester van Parijs en partijvoorzitter, de tweede is minister-president en beiden zijn officieel geen kandidaat, maar de wisseling van venijnigheden is nu bijna dagelijks.

Het gevecht is de laatste dagen om verschillende redenen spannender geworden. Balladur, die de laatste weken een ongekende populariteit genoot in de peilingen, heeft volgens de jongste enquête elf procent moeten afstaan. Hij loopt met ruim 50 procent nog voor op Chirac, maar de vanzelfsprekendheid van Balladurs doorschuiven naar het presidentschap wordt er minder groot door.

Chirac heeft de laatste dagen de temperatuur ook aanzienlijk opgevoerd door op een congres van parlementariërs van de gaullistische RPR de aanval op Balladur te verhevigen. Zonder hem te noemen trachtte Chirac het dagelijkse politieke spelletje van zijn opponent ver achter zich te laten. Hij koos het verheven plateau van de grote plannen voor een nieuwe Franse maatschappij.

Balladur had het laatste woord op de partijdagen en liet de gelegenheid niet voorbij gaan om Chirac - opnieuw impliciet - af te schilderen als een druktemaker en een eeuwige verliezer. Hij voert zijn campagne-activiteiten merkbaar op en laat zich overal in het land per helicopter neerzetten om houthakkers en kleine luiden de hand te schudden. Overigens heeft hij niet zijn voornemen herroepen pas na 1 januari meer te zeggen over zijn eventuele presidentiële ambities.

Terwijl de grote partijen nog geen kandidaten hebben aangewezen, maken de kleintjes goed voort. Na de communisten en het Front National hebben nu ook de groenen een kansloze kandidaat: Dominique Voynet. De meeste serieuze, maar even weinig plausibele kandidaat die zich de laatste dagen weer onder de aandacht brengt is oud-president Giscard d'Estaing, die het debat over de werkloosheid tot zijn strijdterrein heeft verklaard. Hij is daarop niet alleen. Ook de gaullisten en de socialisten roeren zich daar heftig.