Longpest in Indiase stad lijkt onder controle

NEW DELHI, 26 SEPT. De longpestepidemie in de Westindiase stad Surat lijkt onder controle. De afgelopen nacht vielen er voor het eerst in een week geen nieuwe doden in het voornaamste ziekenhuis waar de slachtoffers van de ziekte worden behandeld. De vrees dat de longpest elders in India om zich heen zal grijpen is echter nog niet geweken.

Het officiële dodencijfer staat op 51. Artsen en journalisten in Surat menen echter dat het werkelijke aantal sterfgevallen zeker het dubbele beloopt, omdat nogal wat mensen thuis aan de ziekte zijn bezweken zonder dat de overheid daarover is ingelicht. Berichten over honderden doden, die eind vorige week circuleerden, bleken echter overdreven. In totaal zijn nu ruim 400 ziektegevallen geregistreerd.

Het aantal nieuwe gevallen van longpest vertoont inmiddels een dalende lijn, zo konden de autoriteiten in Surat vanmorgen opgelucht bekendmaken. Surat, waar de meeste mensen met een zakdoek voor hun mond en neus lopen tegen het besmettingsgevaar, ziet er desondanks nog steeds uit als een spookstad. De straten maken een verlaten indruk. Ruim 300.000 van de bijna twee miljoen inwoners tellende industriestad aan de westkust zijn naar elders gevlucht. Dat het besmettingsgevaar groot blijft, blijkt uit het feit dat het afgelopen weekeinde zeven artsen en twee verpleegsters, die pestpatiënten hadden behandeld, zelf moesten worden opgenomen met symptomen van de gevreesde ziekte. Onder de artsen heerst onrust. Ze zijn niet alleen bevreesd voor hun eigen gezondheid maar klagen er ook over dat de artsen met privé-praktijken, die doorgaans veel meer verdienen, met de noorderzon zijn vertrokken nu de nood aan de man komt.

Pag.4: Gevaar verspreiding longpest blijft

Algemeen bestaat de indruk dat de toestand het meest kritiek blijft in de talrijke sloppenwijken van Surat, waar enige honderdduizenden migranten wonen die uit armere delen van het land naar de relatief welvarende stad zijn getrokken om daar werk te vinden in de industrie. De hygiëne staat er meestal op een bedroevend peil.

Journalisten melden dat er nog steeds her en der afval en dierelijken op de openbare weg liggen te rotten in de vochtige hitte, die kenmerkend is voor het einde van het regenseizoen. De moesson heeft op veel plaatsen modder en vieze plassen achtergelaten. Zoals in de meeste sloppenwijken in Indiase steden beschikken de meeste bewoners bovendien niet over een eigen water- of elektriciteitsaansluiting en slapen ze op de grond. Door recente overstromingen als gevolg van overvloedige moessonregens liggen er op veel plaatsen nog dierenkadavers.

Een ander gevaar voor de bewoners van de sloppen zijn de vroegtijdig terugkerende longpestpatiënten uit het ziekenhuis. Zaterdag ontsnapten er 64 zieken wier behandeling nog niet was afgerond uit het ziekenhuis. De autoriteiten, die pijnlijk werden verrast door deze ontwikkeling, hebben sindsdien militairen ingezet om de poorten tot het ziekenhuis beter te bewaken. Ook doorkruisen paramilitaire troepen nu de sloppenwijken op zoek naar nieuwe gevallen van de ziekte. Wanneer ze mensen aantreffen met de symptomen worden die meegenomen naar het voornaamste ziekenhuis voor de behandeling van de pestslachtoffers.

Het gevaar dat de ziekte in andere delen van India opduikt, blijft intussen levensgroot aanwezig. Uit andere plaatsen in de provincie Gujarat komen er eveneens meldingen van longpestgevallen. Gistermiddag stierven in een ziekenhuis twee mensen uit een dorp in de omgeving van de stad. In de hoofdstad New Delhi bevinden zich in een ziekenhuis drie vluchtelingen uit Surat van wie wordt gevreesd dat ze eveneens aan de longpest lijden.

In de grootste stad aan de Indiase weskust, Bombay (twaalf miljoen inwoners), zijn tot dusverre negentien mensen ter observatie in het ziekenhuis opgenomen met de symptomen van de ziekte. Het staat echter nog niet vast dat het om de longpest gaat. Juist voor Bombay blijft de situatie kritiek. De stad heeft vanouds zeer nauwe contacten met Gujarat.

Het stadsbestuur van Bombay liet weten dat het zich extra zou inspannen de rottende afvalhopen midden in de talrijke sloppenwijken op te ruimen. Gisteren viel van extra inspanningen in sommige arme wijken echter nog niets te bespeuren. Ook de krotbewoners zelf toonden geen initiatief om de stinkende hopen met hier en een dode rat of een ander kadaver op te ruimen. Volgens sommige schattingen leeft ongeveer de helft van de Bombayse bevolking in sloppenwijken.

Ook in het buitenland maakt men zich zorgen over de epidemie in Surat. In Canada en de Verenigde Staten, waar speciaal veel emigranten uit Gujarat wonen, letten de luchthavenautoriteiten extra scherp op passagiers uit India.

Uit de deelstaat Maharashtra, waarvan Bombay de hoofdstad is blijven intussen berichten binnendruppelen over problemen met een andere vorm van pest, de builenpest, ook wel bekend als de Zwarte Dood. Al twee weken geleden, voor de epidemie in Gujarat, kwamen er uit het gebied waar zich vorig jaar een verwoestende aardbeving voordeed meldingen van gevallen van builenpest. De regering liet echter al snel weten dat de toestand onder controle was en dat er geen doden bij waren gevallen. Gisteren berichtten Indiase kranten echter over enkele nieuwe gevallen van builenpest in Maharashtra.

    • Floris van Straaten