Kroatië geeft VN honderd dagen in kwestie-Krajina

ZAGREB, 26 SEPT. Het Kroatische parlement heeft de VN-vredesmacht UNPROFOR unaniem honderd dagen de tijd gegeven om de Kroatische Serviërs in de Krajina te ontwapenen. Als de VN in gebreke blijven, moeten ze hun 14.000 blauwhelmen uit Kroatië terugtrekken.

De stemming, in de nacht van vrijdag op zaterdag, illustreert het Kroatische ongeduld over de impasse in het probleem-Krajina, die nu al bijna vier jaar bestaat. De Bosnische Serviërs veroverden de Krajina in de tweede helft van 1991. Bij het bestand van januari 1992 werd afgesproken dat de VN-vredesmacht de strijdende partijen in de regio zou ontwapenen en dat de vluchtelingen naar hun gebied zouden kunnen terugkeren. Van deze laatste afspraak is tot ergernis van Kroatië niets terechtgekomen. De eerste is nagekomen, maar de Serviërs kunnen zich zonder veel problemen toegang verschaffen tot de depots waar de VN-soldaten hun wapens hebben opgeslagen. Besprekingen met de Serviërs hebben sindsdien niet tot een doorbraak geleid, als gevolg waarvan de situatie van januari 1992 is 'ingevroren', zonder veel uitzicht op een beëindiging van de impasse.

In de vrijdagnacht aangenomen resolutie wordt overigens het mandaat van de VN-vredesmacht in Kroatië verlengd, als gevolg waarvan de resolutie volgens waarnemers minder een ultimatum is dan ze op het eerste gezicht lijkt. Volgens sommige waarnemers is de resolutie vooral voor binnenlands politiek gebruik bestemd. De regeringspartij, de Kroatische Democratische Gemeenschap, moet volgens hen aantonen onverminderd uit te zijn op een oplossing van het probleem-Krajina. Ze gaan er tevens van uit dat Kroatië zich een vertrek van de VN-vredesmacht niet kan veroorloven omdat ze de internationale gemeenschap daarmee van zich zou vervbreemden. (Reuter)