Koersverliezen drukken zwaar op resultaat Orco Bank

De sterke stijging van de rente heeft Orco Bank over de eerste zes maanden van 1994 een flink verlies bezorgd. In de eerste jaarhelft boekte het in Curaçao gevestigde Orco een negatief resultaat van 23,9 miljoen gulden. In dezelfde periode vorig jaar maakte het bedrijf een winst van 32,4 miljoen gulden.

De winst- en verliesrekening is zwaar onderuit gehaald door de forse waardedaling van de zich in portefeuille bevindende obligaties. Obligaties zijn dit jaar flink minder waard geworden door de rentestijging. Orco bezit enkele honderden miljoenen guldens aan obligaties. De positieve resultaten uit de bancaire activiteiten van Orco werden door verliezen op obligaties weggevaagd. Orco Bank, die de waardedaling van de obligaties over de winst- en verlieswinstrekening laat lopen, verklaart te zijn verrast door de rente-explosie die totaal onverwacht doorschoot. Begin dit jaar schommelde de kapitaalmarktrente om de 5 procent, de afgelopen dagen beweegt het renteniveau zich om de 8 procent.

Orco Bank zegt nog steeds overtuigd te zijn van de aantrekkelijkheid van het aanhouden van vastrentende waarden. Het resultaat over het tweede halfjaar zal vooral afhankelijk zijn van de rente-ontwikkeling. Over de uitkomsten voor 1994 als geheel is “geen verstandig woord te zeggen”, zo verklaarde directievoorzitter C. Broere al in juni.

Orco Bank ontstond in 1986 uit een afsplitsing van het hypotheken- en obligatiefonds OAMF dat zijn heil had gezocht in Australische dollars en daarin een fors compensabel verlies had opgebouwd.

Sinds enige jaren bestaat tussen Orca Bank en het ministerie van financiën onenigheid over de fiscale status en de mate van belastbaarheid van de aandeelhouders. Orco noemt zichzelf een echte bankinstelling maar de Nederlandse fiscus erkent dat niet, een meningsverschil dat nog steeds voor de rechter ligt. Nadat Orco Bank bij het gerechtshof in Den Bosch in het ongelijk werd gesteld, is de zaak door Orco aanhangig gemaakt bij de Hoge Raad die tot dusver nog geen uitspraak heeft gedaan.

Orco kwam vorig jaar ook in het nieuws met een onderzoek van de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE), de beurswaakhond die onder meer belast is met de bestrijding van handel met voorkennis. De STE laat de aan- en verkooptransacties in eigen aandelen bij Orco onderzoeken door de Economische Controledienst. Het betreft aan- en verkopen van eigen aandelen die Orco zelf in het kader van koersregulering in 1992 en 1993 heeft uitgevoerd. Het onderzoek richt zich op de laatste week van augustus 1993. Nadat op 25 augustus 1993 het halfjaarbericht van Orco was verschenen, bleek dat in de dagen voor de melding van de toen geboekte forse winststijging - van 13,3 miljoen gulden over het eerste halfjaar van 1992 tot 32,4 miljoen over dezelfde periode in 1993 - door Orco Bank druk is gehandeld in de eigen aandelen. Over het onderzoek zijn tot dusver geen nadere mededelingen gedaan.

Sinds het recente negatieve halfjaarresultaat bekend werd, is de beurskoers van aandelen Orco, die op 3 februari nog op een top van 96,10 gulden liet zien, gedaald tot 63 gulden (slotkoers vrijdag).