Duidelijk beter resultaat bij Pirelli

Het ter beurze van Amsterdam genoteerde Pirelli Tyre Holding (PTH) heeft over de eerste helft van 1994 een aanzienlijke resultaatverbetering geboekt ten opzichte van de overeenkomstige periode van het voorgaande jaar. Het netto groepsresultaat kwam dicht bij break-even. Het bedrijfsresultaat liet een aanzienlijke verbetering zien en nam toe van 74,7 miljoen gulden (2,6 procent van de omzet) tot 99,5 miljoen gulden (3,6 procent van de omzet). De financiële lasten werden gehalveerd van 100,1 miljoen tot 47,5 miljoen gulden. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting ontwikkelde zich van een verlies van 38,4 miljoen gulden over de eerste helft van 1993 tot een winst van 37 miljoen gulden over de eerste helft van 1994. Na een toename van de buitengewone lasten van 9 miljoen tot 29,6 miljoen gulden, resulteerde een netto verlies van 5 miljoen gulden. Over de eerste helft van 1993 was er 65,6 miljoen gulden verlies.

De halfjaaromzet van het bandenconcern daalde van 2,89 miljard gulden tot 2,75miljard. gulden. De teruggang was voornamelijk een gevolg van lagere wisselkoersen, minder omzetvolume en een negatieve prijsontwikkeling. Pirelli telde eind juni 23.681 medewerkers, 1.640 minder dan het jaar ervoor.