Britten: IMF moet deel goudvoorraad verkopen

LONDEN/MADRID, 26 SEPT. Het Internationale Monetaire Fonds (IMF) moet een deel van zijn goudvoorraad verkopen om de schulden van de armste ontwikkelingslanden te verlichten. Dit voorstel doet de Britse minister van financiën, Kenneth Clarke. Hij zal het voorstel presenteren op de jaarlijkse bijeenkomst van Gemenebestlanden, morgen op Malta, en volgende week op de jaarvergadering van het IMF in Madrid.

Het IMF beschikt over goudreserves ter waarde van 40 miljard dollar. Volgens de Britse minister moet tien procent hiervan worden verkocht. De opbrengst moet worden gebruikt voor een groep ontwikkelingslanden die niet aan hun schuldverplichtingen kunnen voldoen, waardoor ze geen beroep kunnen doen op de regeling van het IMF voor de armste landen.

Clarke noemde als mogelijke landen Oeganda, Honduras, Mozambique, Burundi, Kenia, Sierra Leone, Guyana en Laos. Ook Ivoorkust, Ghana, Mali, Nicaragua en Tanzania kunnen voor schuldverlichting in aanmerking komen.

Het is, aan de vooravond van de jaarvergadering van het IMF, niet duidelijk hoeveel steun Groot-Brittannië voor dit plan zal krijgen. Andere industrielanden, waaronder Nederland, zijn zeer terughoudend ten aanzien van de verkoop van goud door het fonds. Ook de IMF-staf verzet zich tegen goudverkoop uit vrees dat dit de geloofwaardigheid van de institutie zal aantasten.

Een woordvoerder van het IMF heeft dit weekeinde laten doorschemeren dat in Madrid wel een akkoord zal worden bereikt over de schepping van nieuwe 'speciale trekkingsrechten' (SDR's), de kunstmatige reserves die het IMF aan de lidstaten mag toewijzen. Sinds 1981 heeft het IMF geen nieuwe SDR's, waarvan de koers op het ogenblik ƒ 2,45 bedraagt, meer uitgegeven.

Pag.10: Voldoende steun voor compromis over SDR's

De directeur van het Fonds, Michel Camdessus, ijvert al meer dan een jaar voor de creatie van 36 miljard SDR. De meeste industrielanden vinden dat veel te veel omdat naar hun mening geen sprake is van een gebrek aan liquiditeiten in de wereld. Een Brits-Amerikaans compromisvoorstel om 12 à 16 miljard SDR te scheppen, lijkt nu op de benodigde meerderheid te kunnen rekenen. Nederland steunt een SDR-creatie van deze omvang.

In een interview met de Spaanse krant El Pais zegt IMF-directeur Camdessus dat de omstandigheden gunstig zijn om met de uitgifte van DSR's de groei te stimuleren in landen die op dit moment een grote ontwikkeling doormaken, zoals een aantal economieën in Azië. Hun gebrek aan liquiditeiten zou volgens Camdessus als een rem op het verwachte herstel kunnen werken. De vrees dat SDR-creatie zal leiden tot inflatie noemt Camdessus ongegrond. “In de geschiedenis van de SDR's is het inflatie-risico nog nooit zo beperkt geweest”, zegt hij.

Camdessus zegt in het gesprek met El Pais ook dat een einde is gekomen aan de jarenlange stagnatie van de wereldeconomie. De prognoses van het IMF, die later deze week gepubliceerd zullen worden, wijzen volgens Camdessus op een economische groei die de hoogste is in de afgelopen zeven jaar.

“Het lijkt erop dat er een einde komt aan zeven magere jaren”, aldus de IMF-topman, die meent dat de wereldeconomie aan het begin staat van een nieuwe periode van expansie. Camdessus waarschuwt dat de verwachte groei op goede wijze moet worden benut. “Als we toe willen komen aan zeven vette jaren, is het nodig het herstel goed te benutten en de blunders te vermijden die zijn gemaakt in de laatste periode van de vorige economische opleving.” Camdessus zegt dat de groei onder meer moet worden gebruikt voor terugdringing van overheidstekorten.