Belgie: Collaboratie ter discussie

Zevenenvijftig maanden was België tijdens de Tweede Wereldoorlog bezet en in 57 gemeenten werd op 3 en 4 september jongstleden de afloop van die bezetting, vijftig jaar geleden, gevierd. Bij de viering waren de Duitse ambassadeur en een Duitse militair attaché (in uniform) aanwezig. “We hebben de protocollaire lijst gebruikt die we bij alle militaire plechtigheden gebruiken, zoals die op 11 november bij de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog en op 21 juli, de herdenking van de onafhankelijkheid”, aldus kolonel in ruste G. Vervotte van het Nationaal Comité voor de herdenking van de bevrijding.

De aanwezigheid van vertegenwoordigers uit Duitsland bij de herdenking leidde in België niet tot discussies. “Wij zijn een land dat veel bezet is geweest en hebben leren leven met bezetters”, verklaart Vervotte. “Trouwens, er stond hier een ander probleem ter discussie, namelijk de amnestie voor collaborateurs. Het zuiden was daar fel op tegen, maar in het noorden hoorde je stemmen opgaan die voor waren.” Amnestie werd overigens niet verleend.

Enig “commentaar links en rechts” heeft Vervotte wel gehoord tijdens het defilé op de nationale feestdag op 21 juli die dit jaar in het teken stond van de bevrijding en van het Eurokorps, het Frans-Duitse legerkorps waarbij België en Spanje zich hebben aangesloten. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog defileerden Duitse militairen door de straten van Brussel. Vervotte: “Daar heb ik wel oud-strijders over gehoord. Maar ook dat heeft niet tot een publieke discussie geleid.”

    • Birgit Donker