Anti-racismewet haalt het net in Zwitserland

ZÜRICH, 26 SEPT. De Zwitserse kiezers hebben met een kleine meerderheid ingestemd met een verbod op rassendiscriminatie, racistische propaganda en de bagatellisering van de mensenvernietiging in de Tweede Wereldoorlog.

Het driedaagse referendum over de wet leverde een meerderheid van 54,6 procent op voor een dergelijk verbod. 45,4 procent van de Zwitsers - 939.738 kiezers - was tegen. Iets meer dan 45 procent van de stemgerechtigden ondernam de gang naar de stembus.

Hoewel de Zwitserse regering opgelucht reageerde op de uitslag, was de vreugde verre van algemeen, gezien het grote aantal tegenstemmers. “Ik ben tevreden, maar niet gelukkig”, zei Rosmarie Dormann, parlementslid en voorzitter van het 'Ja tegen de anti-racismewet'-comité. De voorstanders van de wet vreesden, mede op grond van de opiniepeilingen die aan het referendum voorafgingen, dat de wet het niet zou halen en dat het imago van Zwitserland in de wereld daar ernstige schade van zou ondervinden. Voor de binnenlandse politiek kwam daar nog bij dat de Zwitsers recentelijk tot vier keer toe in referenda plannen van de regering hebben afgewezen; een vijfde nederlaag zou de reputatie van de regering ernstig hebben geschaad.

De wet is gebaseerd op de uit 1965 daterende VN-conventie over rassendiscriminatie. In juni vorig jaar nam het parlement de wet aan. Rechtse extremisten namen daar geen genoegen mee. Zij haalden de 50.000 handtekeningen op waarmee volgens de Zwitserse grondwet een referendum kan worden afgedwongen.

Door de uitslag van het referendum is de wet alsnog van kracht geworden. Daardoor is discriminatie op grond van ras, nationaliteit of religie verboden, net zoals het verboden is in het openbaar de “menselijke waardigheid” te kwetsen en nazi-propaganda te bedrijven waarin de Holocaust wordt gebagatelliseerd.

Tegen de wet is lang campagne gevoerd door de rechts-extremistische Vrijheidspartij, die onder de retorische vraag “Gedachtenpolitie?” aanvoerde dat de wet - “een VN-muilkorf” - de vrijheid van meningsuiting aantast. (AP, Reuter)