Agenda

Deze week is het 'kruimelwerk' in de Tweede Kamer. Morgen zal gesproken worden over de invoering van de Wegenverkeerswet. In die wet wordt een aantal bestaande wetten gebundeld. Ook is hierin de verzelfstandiging van de Rijksdienst voor het Wegverkeer geregeld. Donderdag wordt gesproken over de jeugdhulpverlening.

Voor veel politici die nauw bij de kabinetsformatie waren betrokken is het een prima moment om de zomervakantie in te halen. Kok, Bolkestein, Wallage; allemaal zijn ze deze week wegens privé-verplichtingen afwezig.

    • Gretha Pama
    • Mark Kranenburg
    • Kees van der Malen
    • Derk-Jan Eppink