A'dam: 6 mln extra voor monumenten

ROTTERDAM, 26 SEPT. De gemeente Amsterdam stelt in 1995 zes miljoen guldenextra beschikbaar voor restauraties van monumenten. Dat heeft wethouder E. Bakker van cultuur zaterdag bekendgemaakt op een bijeenkomst van de federatie Het Behouden Huis. De bezuinigingen op het landelijk restauratiebudget voor monumenten hebben in Amsterdam tot een restauratie-achterstand geleid. Van 1980 tot 1994 werd het landelijk restauratiebudget voor monumenten verlaagd van ongeveer 180 miljoen gulden naar 85 miljoen. De bijdrage van het voormalige ministerie van WVC aan het Stadsvernieuwingsfonds van 26 miljoen gulden is met ingang van 1992 vervallen. Sinds 1993, toen door de Amsterdamse gemeenteraad de Nota Monumentenzorg werd aangenomen, worden subsidieverzoeken aan de gemeente daarom niet meer op volgorde van binnenkomst gehonoreerd, maar geselecteerd op urgentie. Ruim 1000 van de 7000 monumenten die Amsterdam telt moeten nu nog worden gerestaureerd, aldus een voorlichtster. Het budget in de hoofdstad voor restauratie is in 1994 23 miljoen, waarvan 10 miljoen van het Rijk afkomstig zijn, en 13 miljoen uit het Stadsvernieuwingsfonds. Volgend jaar wordt dat: 9 miljoen van het Rijk, en 19 miljoen uit het uit het Stadsvernieuwingsfonds. Dat zal voor het grootste deel gebruikt worden voor subsidie-claims uit het verleden. Ook door middel van een samenwerkingsovereenkomst met de stichting Nationaal Restauratiefonds die volgende maand zal worden ondertekend hoopt de gemeente meer restauraties te kunnen financieren. In de toekomst zal de toegekende subsidie dan voor honderd procent gefinancierd worden. Dit is mogelijk omdat het bedrag pas vijftien jaar na de toekenning wordt uitgekeerd. Tot die tijd verstrekt het Restauratiefonds een aflossingsvrije lening.

Binnenkort begint de gemeente Amsterdam een onderzoek onder alle Amsterdamse monumenteneigenaren. Alle gegevens zullen opgeslagen in een databank, het Amsterdams Monumenten Informatiesysteem. Met behulp van dit systeem zullen meerjarenprogramma's worden opgesteld die gebaseerd zijn op de daadwerkelijke behoefte aan restauratie, aldus Bakker in zijn toespraak.