Zojuist verschenen

Marianne Cuisinier en Kees Hooguin (red.): De psychosociale zorg rond miskraam en perinatale sterfte

157 blz., Bohn Stafleu Van Loghum, ƒ 39,50

Hulpverleners en onderzoekers doen verslag van hun 'Bevindingen uit onderzoek' (deel I) en 'Ervaringen uit de praktijk' (deel II) van de problemen die ouders hebben bij het verlies van hun baby tijdens zwangerschap of bevalling, de zogenaamde perinatale sterfte. Over dit onderwerp is tot op heden zeer weinig geschreven; men achtte het verlies onbelangrijk en men ging ervan uit dat de ouders het maar het best zo snel mogelijk konden vergeten en weer snel opnieuw zwanger moesten worden.