Zojuist verschenen

H.L. Beck en K.W. Merks (red.): Fundamentalisme. Ethisch fundamentalisme in wereldgodsdiensten

128 blz., Ambo, ƒ 24,90

In 1993 hield de Theologische Faculteit Tilburg een congres over het fundamentalisme. De titel luidde 'Waar geen vraag meer open blijft'. Deze bundel is er de neerslag van. Het absolute weten van goed en kwaad wordt er exemplarisch in behandeld in het jodendom, het christendom, het hindoeïsme en de islam.