Van Damme (1)

Het doet bepaald huichelachtig aan als de minister van buitenlandse zaken zijn afschuw uitspreekt over de doodstraf (NRC Handelsblad, 23 september). Minder dan veertig jaar geleden kon je op foto's in de krant de tenuitvoerlegging zien van de doodstraf die in Nederland was opgelegd aan oorlogsmisdadigers, op dezelfde wijze als van Damme nu aan zijn eind is gekomen. Voorts herinner ik me dat dienstplichtigen onder de krijgstucht vielen en daar bestond tot zeer recent nog de doodstraf. Gaat de minister ook zijn krokodilletranen tonen aan de Verenigde Staten als voorbeeld van westerse mogendheid die de doodstraf actief toepast?

Je kunt regelmatig in de pers lezen dat deskundigen beweren dat de criminaliteit niet afneemt bij verzwaren van straffen. Ik vraag mij af hoe ze verklaren dat in Singapore de straten schoon zijn, de criminaliteit hetzelfde niveau heeft als een plattelandsdorp in Nederland rond 1930, er geen drugsproblemen zijn en de vrouwen 's nachts alleen en veilig over straat kunnen lopen. Alle straffen blijken te worden aangevochten, niet alleen de doodstraf maar ook de stokslagen voor een verwende puber die daar uit verveling een aantal geparkeerde auto's beschadigde. Boete zou pa wel betaald hebben, maar stokslagen, tja.

Ik dacht dat een meerderheid van de Nederlandse bevolking blijkens recente opiniepeilingen reeds voor de doodstraf is, dat belooft wat als HAFMO zijn reeds lang aangeprezen referendum gerealiseerd ziet worden.

    • A. Kruijf