Stellingen

Wanneer het gerucht was verspreid dat kinderen van vet eten agressief zouden worden, dan was de Let-op-Vet campagne niet nodig geweest.

Alwine Kardinaal, Landbouwuniversiteit Wageningen

Om hulp vragen bij acute geestelijke nood lijkt in de praktijk alleen toegestaan tijdens kantooruren.

F.S.X. Rensen, Universiteit van Amsterdam

Veel rapporten waarin verslag wordt gedaan van een wetenschappelijk onderzoek vertonen een dermate logische opbouw dat het vrijwel zeker is dat het betreffende onderzoek nooit in die volgorde is uitgevoerd.

J.A. Keuning, Technische Universiteit Delft

Nu politici steeds meer toneel willen spelen wordt pijnlijk duidelijk hoe weinig bekwame tekstschrijvers wij hebben.

Eric O. Postma, Rijksuniversiteit Limburg