Ramsj

Martin Gilbert: The Second World War

Henry Holt and Company 1989. Van ƒ 65,65 voor ƒ 29,90. Scheltema Holkema Vermeulen, Amsterdam

Bijna 850 pagina's oorlog. Merkwaardig gedetailleerd soms. De doorbraak van de Duitsers bij Sedan bijvoorbeeld, op 14 mei 1940, wordt gevolgd door een beschrijving van hoe op dat moment in Nederland tweehonderd joodse kinderen door Geertruida Wijsmuller naar IJmuiden werden gereden. Het element van de jodenvervolging komt bij Gilbert regelmatig ter sprake. Maar ook voor andere slachtingen heeft hij oog. Gilbert schat het aantal doden bij de acties op Okinawa op ruim 250.000.

    • Hans Moll