Ramsj

James L. Gould en Carol Grant Gould (red.): Readings from Scientific American magazine 'Life at the Edge'

W.H.Freeman and Company 1989, van ƒ 29,30 voor ƒ 12,50. Het Martyrium, Van Baerlestraat en Leidsestraat Amsterdam

Naar verluidt houden bloemen van mensen, zeker is dat sommige planten van insekten houden. Door die aanpassing kunnen zij leven op plekken waar vegetarische planten het laten afweten. Life at the Edge gaat over de wijze waarop 'leven' zich op de meest extreme plekken heeft ontwikkeld. De bekende onderzoeker van sociaal gedrag, Edward O. Wilson, vader van de sociobiologie, is vertegenwoordigd met een hoofdstuk over slavernij bij mieren. (We kunnen 'waarschijnlijk' uit 'mierenslavernij' geen les trekken ten aanzien van de mensensamenlevingen.) Mooi geïllustreerd en toegankelijk geschreven teksten over vleesetende planten, vissen in de eb- en vloedstroom en veel meer.

    • Hans Moll