Pensioen

In de folder 'Wonen of werken buiten Nederland' van de Sociale Verzekeringsbank staat op pagina 2 “De AOW is in Nederland het meest bekende ouderdomspensioen. Het is welvaartsvast en door de Staat gewaarborgd. De cursivering is van mij.

    • A. van Dijk