Onderzoek

Wat beoogt redacteur Roel Janssen met zijn filippica over onderzoek- en adviesbureaus in de krant van 17 september? Ik kom daar niet achter. Om te beginnen gooit Janssen beleidsonderzoek en beleidsadvies door elkaar. Zijn lijst van instellingen bevat zowel typische onderzoekinstituten (zoals het ITS) als specifieke adviesorganen (zoals de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening), als instellingen die zich met beide activiteiten bezighouden. Onderzoek en advies zijn echter verschillende zaken. Onderzoek heeft tot doel de produktie van kennis, advies is gericht op beïnvloeding van beleid vanuit bepaalde opvattingen of belangen.

Verder rijst de vraag of het Janssen gaat om een teveel aan onderzoek in het algemeen, of specifiek om een teveel aan beleidsonderzoek. In het eerste geval zou een wat serieuzere bijdrage mogen worden verwacht aan de discussie of Nederland niet ernstig dreigt achter te blijven op het gebied van investeringen in kennis. In het tweede geval zou hij duidelijk moeten maken waarom hij afwijkt van het door velen ingenomen standpunt dat onderzoek maatschappelijk dienstbaarder zou moeten zijn.

Ik denk dat er aanleiding is tot grote bezorgdheid over de sluipende, zich min of meer in het verborgene voltrekkende bezuinigingen op beleidsonderzoek. Alleen al bij de ministeries van LNV en VROM gaat het om vele tientallen miljoenen: geld voor investeringen in kennis die nodig is om de kwaliteit van onze leefomgeving op peil te houden en te verbeteren. Janssen hoeft mijn bezorgdheid niet te delen, maar zijn wat badinerende teksten dragen weinig bij tot een serieuze discussie.

    • Prof.Dr. H. ter Heide