Kabinet: snel met steden problemen aanpakken

DEN HAAG, 24 SEPT. Binnen een half jaar wil het kabinet met de vier grote steden afspraken maken over de aanpak van de problemen op het gebied van werk, veiligheid en leefbaarheid. Dit heeft premier Kok gisteren na afloop van de ministerraad bekend gemaakt.

De bedoeling is beleidsprogramma's te maken die aansluiten op de voorstellen die de vier steden in hun 'Deltaplan' al hadden gedaan. “Studie is niet nodig”, aldus het kabinet, “er kan concreet aan de slag worden gegaan.” Tot de afspraken kan behoren dat de stadsbesturen meer eigen bevoegdheden krijgen en meer middelen “waar dat noodzakelijk en mogelijk is.”

Staatssecretaris Kohnstamm (binnenlandse zaken), die belast is met de coördinatie van het grote-stedenbeleid, zal in eerste instantie programma's opstellen met Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Tegelijk begint hij gesprekken met andere steden, zodat de aanpak in de grote vier daar kan doorwerken. Binnen het kabinet is een regiegroep gevormd onder leiding van premier Kok om de aanpak van de problemen in de steden “snel en doelgericht” van de grond te krijgen.

Het kabinet zegt de problematiek van de werkloosheid, de onveiligheid en leefbaarheid in de grote steden “onaanvaardbaar hoog” te vinden en denkt dat hoe langer deze problemen duren, zij des te meer een belemmering vormen om juist ook de mogelijkheden die de steden hebben, uit te buiten.

Minister Melkert (sociale zaken) komt binnenkort met de eerste plannen om de langdurige werkloosheid terug te dringen. Het gaat hierbij om 40.000 banen.