Helgers voorgedragen als voorzitter CDA na afhaken prominenten

DOORN, 24 SEPT. De gevangenisdirecteur J.J.M. Helgers wordt vermoedelijk de nieuwe partijvoorzitter van het CDA. Een benoemingscommissie van het CDA heeft Helgers (39) voorgedragen voor deze functie. Het CDA-bestuur heeft de voordracht unaniem overgenomen. Helgers moet waarnemend-voorzitter T. Lodders opvolgen die niet voor deze functie beschikbaar was. Helgers is nu nog directeur van de Penitentiaire Inrichting in Grave.

“Er zijn veel namen van goede kandidaten aan ons voorgelegd”, aldus Lodders tijdens de presentatie van Helgers gisteren in Doorn. “We hebben de voorkeur gegeven aan een kandidaat die jongeren aanspreekt.”

Hans Helgers, katholiek en geboren in Geleen, was in het CDA actief als voorzitter van het CDA-bestuur in de regio Utrecht. Helgers was tevens lid van de commissie-De Koning die in 1992 voorstelde om christen-democratische politici aan een maximale termijn van drie maal vier jaar in één functie te binden. Daarna zouden zij moeten vertrekken.

Volgens Lodders is Helgers een “praktizerend katholiek”. Hij zou met name de positie van het CDA in Brabant en Limburg moeten kunnen versterken.

“Helgers was onze eerste keus”, voegde Lodders er nog aan toe. Prominente CDA-leden hebben in een eerder stadium al te kennen gegeven dat ze niet voor de functie van partijvoorzitter in aanmerking wilden komen. Na het aftreden van partijvoorzitter W. van Velzen in maart van dit jaar weigerde onder anderen voormalig Eurocommissaris F. Andriessen de functie. Ook andere vooraanstaande CDA-leden gaven te kennen deze post niet te ambiëren. Onder hen waren ex-minister G. Braks (thans voorzitter van de KRO), de directeur van het wetenschappelijk bureau voor het CDA, J. van Gennip, alsmede oud-premier Lubbers. Besprekingen met F. Kerckhaert, directeur bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), ketsten op het laatste moment af.

Een CDA-partijcongres moet de voordracht in februari nog goedkeuren. “Ik ga er niet vanuit dat er tegenkandidaten uit de achterban komen”, aldus Lodders. Een tegenkandidaat kan alleen nog naar voren worden geschoven als ten minste tien CDA-afdelingen zich achter de betrokkenen scharen. “De benoemingscommissie heeft een kandidaat aangewezen om “strijd in de partij” te voorkomen, aldus Lodders.