Haarlem wil agenten tegen criminaliteit asielzoekers

HAARLEM, 24 SEPT. Het gemeentebestuur van Haarlem wil dat de minister van binnenlandse zaken extra agenten beschikbaar stelt voor het bestrijden van de criminaliteit die zou voortkomen uit het opvangcentrum voor asielzoekers in de oude Ripperda-kazerne in Haarlem-Noord.

“De laatste maanden begon de aanwezigheid van asielzoekers in de buurt zich in negatieve zin te kenmerken”, zo stelde locoburgemeester C. Mooij gistermiddag op een persconferentie. Er zou sprake zijn van een toename van het aantal winkeldiefstallen en van zakkenrollerij. Volgens Mooij is daarom nu de tijd aangebroken “dat ook het Rijk hier de nodige aandacht aan besteedt”.

De burgemeester zal zijn eisen in Den Haag op tafel leggen na overleg met de gemeentebesturen van de andere zes steden waar dergelijk opvangcentra voor asielaanvragers zijn gevestigd. Volgens Mooij heeft hij van collega's begrepen dat ook daar het 'maatschappelijk draagvlak' voor dit soort centra af dreigt te brokkelen.

In Haarlem wordt met name door de winkeliersvereniging van de Generaal Cronjéstraat geklaagd over een toenemend aantal winkeldiefstallen. Twee weken geleden werd daarom een speciaal, acht man sterk politieteam samengesteld dat tot taak heeft om “asielzoekers in de winkelstraat te volgen”. Volgens corpsbeheerder Mooij is het 'alleszins redelijk' dat het ministerie van binnenlandse zaken hierbij een ondersteuning biedt.