Den Haag denkt aan 'super-stadion'

DEN HAAG, 24 SEPT. De Kamers van Koophandel van Den Haag en Delft hebben gisteren een plan gepresenteerd voor de bouw van een super-stadion in het stedelijk gebied Ypenburg, vlak buiten Den Haag. Het gaat om een multifunctioneel sportcomplex, dat wordt gedomineerd door vier hoge kantoorflats. De voetbalclubs ADO en FC Den Haag en de renbanen van Duindigt en Nootdorp zouden er onderdak moeten krijgen.

Binnen vijf jaar moet het omvangrijke complex gereed zijn. Met de bouw is een bedrag van 300 miljoen gulden gemoeid. Het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten moet de hoofdfinancier van het project worden. De Kamers van Koophandel hebben hun plan aangeboden aan een afvaardiging van het Bestuurlijk Overlegorgaan Ypenburg (BOY). Daarin hebben vier gemeenten zitting: Den Haag, Rijswijk, Nootdorp en Pijnacker. Het BOY beslist uiteindelijk over de uitvoering van de plannen.

Het bestuur van FC Den Haag heeft positief op het initiatief gereageerd. Het Zuiderpark, de huidige thuishaven van de eerste-divisieclub, komt bij een verhuizing vrij voor andere doeleinden.