Berekening ambtenarenbonden: 'Bezuinigen kost 10.000 banen bij arbeidsbureaus'

DEN HAAG, 24 SEPT. De bezuinigingen die het kabinet-Kok wil doorvoeren bij de arbeidsvoorziening zullen minimaal 10.000 mensen hun baan kosten.

Dat hebben de vier ambtenarenbonden die de belangen van het personeel van de arbeidsbureaus behartigen, berekend. Gisteren hielden deze bonden, de Abva Kabo, CFO, CMHF en CRP, spoedberaad met het Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening (CBA). Ze achten de kabinetsvoornemens om volgend jaar 100 miljoen gulden en in de jaren daarna 500 miljoen bezuinigen op de arbeidsvoorziening “onzinnig”. In een verklaring zeggen ze deze plannen van het paarse kabinet als een “een bewuste vernietigingspoging” van de arbeidsbemiddeling te zien.

Volgens de bonden zullen vanaf 1996 zesduizend arbeidsplaatsen verloren gaan door het verdwijnen van werkervaringsplaatsen. Op deze post wordt 200 miljoen gulden bezuinigd. Verder verdwijnen er vierduizend banen bij de arbeidsbureaus en de door hen gesubsidieerde organisaties: de Centra voor beroepsvervanging en -begeleiding, de Adviescentra voor studiekeuze en -beroep en het Leerlingwezen. Het budget voor deze instellingen wordt door de kabinetsmaatregel met 300 miljoen gulden gekort. In hun berekening gaan de bonden ervan uit dat de kosten per arbeidsplaats 75.000 gulden bedragen.

Bestuurder Leerentveld van Abva Kabo zei gisteravond dat het kortingsplan ook “het begin van de ontmanteling van de arbeidsbureaus” inluidt. Daardoor wordt het onmogelijk zaken als scholing en bemiddeling voor werkzoekenden te realiseren, menen de bonden. Van arbeidsvoorziening voor langdurig werklozen zal helemaal geen sprake meer kunnen zijn. Het Centraal bestuur arbeidsvoorziening bevestigt het verlies van de 6000 banen door het verdwijnen van werkervaringsplaatsen als het kabinetsplan onverkort doorgaat, maar heeft de gevolgen voor de arbeidsbureaus nog niet berekend. Volgens het CBA is het kortingsplan zoals het er nu ligt “onacceptabel”. Het ministerie van sociale zaken acht de cijfers van de bonden “niet geloofwaardig en erg voorbarig”. Tegenover de korting staat de ruimte die bij de arbeidsbureaus ontstaat omdat de overheid 40.000 banen voor langdurig werklozen wil creëren, aldus het ministerie.