Amersfoort moet met 400 ambtenaren minder toe

AMERSFOORT, 24 SEP. Bij het ambtenarenapparaat van de gemeente Amersfoort moeten in vier jaar tijd 400 van de 1200 arbeidsplaatsen verdwijnen. Er zullen geen gedwongen ontslagen vallen. Maximaal 180 ambtenaren zullen werk krijgen buiten het stadhuis, onder meer bij instellingen die aan de gemeente gelieerd zijn.

Het college van B en W van Amersfoort heeft dit gisteren aan het personeel bekend gemaakt. Volgens B en W moet in vijf jaar tijd 25 miljoen gulden bezuinigd worden als gevolg van een nieuwe landelijke verdeelsleutel bij de gemeentefinanciën. Amersfoort heeft een jaarbegroting van ongeveer vierhonderd miljoen gulden, waarvan driehonderd miljoen vast ligt.

Volgens AbvaKabo-bestuurder M. Jansma heeft het gemeentebestuur een 'zwart scenario' geschetst en staat nog niet vast dat vierhonderd arbeidsplaatsen moeten verdwijnen. Wel is overeenstemming bereikt over een sociaal plan. Ambtenaren jonger dan 35 jaar komen als eersten in aanmerking voor ontslag, boven die leeftijd geldt het aantal dienstjaren. Vrouwen en allochtonen worden ontzien, omdat de laatste jaren veel moeite is gedaan om hen in dienst te krijgen.

Met het oog op de bezuinigingen voert de gemeenteraad al enige tijd vertrouwelijk beraad over de te voeren koers. In oktober volgend jaar wordt een definitieve beslissing genomen. De afslanking moet in vier jaar gerealiseerd worden.

Amersfoort wordt bij de nieuwe verdeling van het Gemeentefonds relatief zwaar getroffen. Volgens het gemeentebestuur is dat een gevolg van een te hoge taxatie van het onroerend goed in Amersfoort door de Raad voor de Gemeentefinanciën.

Begin deze maand maakte de provincie Utrecht bekend dat Amersfoort grote financiële risico's loopt met haar grondexploitatie vanwege de moeizame reconstructie van het centrum.

Volgens gemeentewoordvoerder J.Fontijn is de provincie te somber. “De gemeente is nog in onderhandeling met partijen. Als er een oplossing is, verwachten we dat er een stroomversnelling in het Centraal Stadsgebied optreedt en dat de exploitatie dan in orde komt.”