Actieve Goede Duitsers

Bij de herdenking van Market Garden waren de meningen verdeeld: verzoeners wilden wèl Duitsers uitnodigen, veteranen uit de oorlog en allen die onder de Moffen geleden hebben, waren hier fel tegen. Uiteindelijk zijn er geen Duitsers uitgenodigd.

Ik heb met opzet hierboven twee verschillende woorden gebruikt: Duitsers en Moffen. Ik maak onderscheid tussen die twee categorieën. De Moffen waren van 1940-1945 onze vijanden, en voor mij blijven ze dat tot hun dood toe. Het zijn de soldaten, de SS-ers, et cetera, en alle andere bewoners van Duitsland die zich op enigerlei wijze hebben kunnen verenigen met het bewind van Hitler. Dus ook de ja-knikkers die bang waren iets te verliezen bij tegenstand, degenen die later zeiden dat ze 'het niet geweten hebben'. Er waren in de Hitler-tijd ook Duitsers die zich verzetten tegen het nazisme en die daarvoor in concentratiekampen werden gezet of vermoord. Die wil ik graag 'Goede Duitsers' noemen. De generaties Duitsers die ná de oorlog geboren zijn zal ik geen Moffen noemen, maar ik onderscheid wél Duitsers en Goede Duitsers. Goede Duitsers zijn degenen die zich actief verzetten tegen nazisme en racisme, degenen die demonstreren tegen bijeenkomsten van neo-nazi's en tegen uitingen van rassenhaat zoals het in brand steken van huizen van allochtonen. Degenen die de op muren gekalkte hakenkruisen wegstrepen. De rest, dat zijn Duitsers zonder epitheton.

Voor mij persoonlijk is het uitnodigingsbeleid bij herdenkingen van de oorlog van 1940-45 heel eenvoudig: géén Moffen erbij en van de Duitsers alleen een delegatie Goede Duitsers. Er moeten nog wel Duitse verzetslieden uit de oorlog te vinden zijn en ik wil ook graag een delegatie van demonstranten tegen rassenhaat en neonazisme hier ontvangen. Zijn dat geen hoogwaardigheidsbekleders, geen vooraanstaande personen in de Duitse maatschappij van heden? Dat is helemaal niet erg. De gevallenen waren voor het overgrote deel ook geen hoogwaardigheidsbekleders. Het is niet Duitsland dat vertegenwoordigd moet worden, het zijn de Actieve Goede Duitsers, die een vertegenwoordiging verdienen.

    • Miek Hoffmann