Academiade

Terwijl het wereldkampioenschap in Albuquerque nog in volle hevigheid aan de gang is, even aandacht voor een aardig evenement dat iets eerder in Lissabon werd gehouden: het Europees studentenkampioenschap. Minister van Onderwijs Ritzen zou zich rot schrikken van de maximum toegestane leeftijd van de dames en heren studenten: 27 jaar. Maar ja, in bridge liggen de leeftijdsgrenzen nu eenmaal wat hoger. Zo ben je nog junior op je 25ste en pas senior op je 55ste. En er zijn nog genoeg spelers van topniveau van in de zestig. Blijkbaar houdt een gezonde geest het langer vol dan een gezond lichaam.

In Portugal slaagde Denemarken er eindelijk eens in eerste te worden op een internationaal kampioenschap; iets wat al jarenlang net niet lukte. Nederland hield zich met een derde plaats goed staande.

De Nederlandse coach Kees Tammens kan zich wild ergeren als spelers tijdens de wedstrijd al zojuist gespeelde spellen analyseren: “Wat heeft het nou voor zin je te vermoeien met het verleden, met nog zoveel heden te gaan? Zeker als de gevolgtrekkingen te snel en daardoor inaccuraat zijn.” Zo trok de Italiaan Giovanni Albamonte in de wedstrijd tegen Nederland een voorbarige conclusie op dit spel:

West geverNoord

OW kw.Schoppen H7642

Harten V97

Ruiten AH3

Klaver V9

WestOost

Schoppen VB98Schoppen A1053

Harten 652Harten 108

Ruiten B952Ruiten 108

Klaver A4Klaver HB1087

Zuid

Schoppen -

Harten AHB43

Ruiten V764

Klaver 6532

Peter Blauw, een 25-jarige econoom uit Heerhugowaard en nu bezig met zijn rechtenstudie, zat als zuid in 4Harten. Albamonte startte met SchoppenV die de leider troefde. Blauw ging door met klaver naar de negen, genomen met de tien door oost, die ook KlaverH incasseerde. Albamonte nam deze kaart geïrriteerd over met het aas en speelde troef na. De verdediging kon echter niet vermijden dat de leider twee klavers in dummy ging troeven, gevoegd met vijf hartens en drie ruitens, voldoende voor contract. Onmiddellijk nadat het spel klaar was en terugging in het 'board', wist Albamonte te vertellen dat zijn partner in de tweede slag troef had moeten naspelen. De verdediging kon daarna nog een tweede keer troef inspelen en aldus het aftroeven van twee klavers in dummy verhinderen.

Zwaar fout natuurlijk. Ten eerste ga je je partner op zo'n moment niet een lesje leren en bovendien is de analyse niet correct: 4Harten is ook met troefnaspel in slag 2 gemaakt. Stel oost speelt Harten10 na (Harten8 maakt geen verschil), zuid bekent met de boer die hij op tafel overneemt met de vrouw. Nu volgt SchoppenH voor het aas van oost, terwijl zuid een ruiten of klaver weggooit. Oost speelt weer troef (Harten8) in voor de 9 in dummy. Schoppen getroefd met HartenA, ruiten naar het aas en weer schoppen getroefd met HartenH, doet de vijfde schoppen hoog worden. Nu naar tafel oversteken met RuitenH, waarna met Harten7 de laatste troef (Harten6) getrokken wordt: 10 slagen. Is het contract dus altijd gemaakt? Neen, wanneer vriend Albamonte met troef was gestart zou 4Harten onmaakbaar zijn. De leider heeft dan het tempo niet om de vijfde schoppen hoog te troeven en kan, als de tegenpartij met troef persisteert, ook geen twee klavers op tafel aftroeven. Omdat aan de andere kant de Italianen in 1SA +1 bleven hangen leverde Nederland dit spel 7 imps op.

Kent u deze speelfiguur: A8643 tegenover HVB5. Zo op het oog niets bijzonders zult u denken, harten is zeker troef? Neen, harten was geen troef, er was helemaal geen troef, het was sans atout. De positie kwam voor in dezelfde wedstrijd Nederland-Italië. De figuur deed coach Tammens denken aan een spel dat het Nederlands vrouwenteam speelde tijdens een wereldkampioenschap in het Australische Perth, enkele jaren geleden. Marijke van der Pas was leider in 3SA. Haar schoppenstop was kleine doubleton tegenover kleine doubleton, niet dus. De tegenpartij had SchoppenHVB10 (west) tegenover Schoppen A7643 (oost). Die begon opgewekt met SchoppenH en SchoppenV. De nagespeelde SchoppenB werd overgenomen met het aas. Marijke van der Pas, toch één van de sterkste speelsters te wereld, vroeg: “Hoeveel schoppens hebben jullie?” West zei: “vier” en oost “vijf”. “Dan ben ik één down”, concludeerde Van der Pas, die niet in de gaten had dat de kleur blokkeerde. Overigens, ondanks deze slordige claim wonnen onze vrouwen toen wel zilver. In Lissabon zaten zowel Nederland als Italië in 3SA terwijl de tegenpartij van harten A8643 tegenover HVB5 had, en de leider doubleton tegenover doubleton. Aan beide tafels werd met HartenH uitgekomen en aan beide tafels liet de verdediging de hartens blokkeren waarna 3SA gemaakt werd. In beide kamers ging het namelijk zo: slag 1 HartenH, slag 2 HartenV, slag 3 HartenB overgenomen met het aas en doek. Verklaring: de man met het aas dacht dat de leider Harten10-derde had. Tammens suggereert slag 1 HartenH, slag 2 HartenB, slag 3 Harten10. De man met het aas weet nu dat zijn partner nog de vrouw mòet hebben. Zodra die kaart in de vierde ronde verschijnt neem het aas hem over, zodat ook de vijfde harten geïncasseerd kan worden. Moraal: Minister Ritzen, een student is nooit te oud om te leren.

    • Jan van Cleeff