1984 (2)

Als reactie op het artikel van Hofland '1984 als Utopie' (Z 10 september) wil ik eraan toevoegen, dat het juist de grote verdienste van het boek van Orwell was dat alles juist niet zover heeft kunnen komen! Wij zijn door zijn boek zo beïnvloed, dat alle krachten in ons en om ons gemobiliseerd zijn om deze toekomst in goede banen te leiden, en het niet tot de verschrikking te laten komen, zoals Orwell dit voorzag. Misschien was het zonder zijn boek wel zover gekomen?

    • P. Franssen