Wezensvreemd

Met het schrijven van deze stukjes begin ik meestal om 12 uur 's nachts. Het is nu vier minuten over twaalf en in Singapore is men begonnen met de ophanging van Van Damme. Als dit stukje klaar is, is Van Damme dood. Ik zal dat straks voor de zekerheid nog even controleren op Teletekst. Tijdens de 2,5 uur dat ik dit stukje schrijf worden overigens nog tientallen anderen omgebracht. Een mes in een café, een uit de hand gelopen burenruzie over een mislukte winkeldiefstal in Miami. Ik bedoel: hoeveel rolletjes pepermunt zijn er tijdens het schrijven van dit stukje geproduceerd?

In 1978 ben ik twee dagen in Singapore geweest. Wij waren gewaarschuwd om vooral geen sigarettepeukjes weg te gooien. Alles was er schoon en keurig geregeld. Toch had ik nauwelijks het hotel verlaten of ik werd op straat aangesproken door een wat schichtige man. “You wanna see standing scissors with cucumber, sir?” Hij spreidde de wijs- en middelvinger van beide handen en vouwde die in elkaar, terwijl hij met de mond een hijgend geluid maakte. Het duurde even voordat ik begreep wat hij bedoelde: twee vrouwen die via de uiteinden van een komkommer geslachtelijk met elkaar verbonden zijn. Zo'n soort land is Singapore. Alles is verboden en alles is te krijgen.

Van Damme was een domme man. Als je rondreist met een lege koffer die 4,5 kilo weegt, moet je niet opkijken als er een dubbele bodem met heroïne te voorschijn komt. In zo'n geval kun je niet volhouden dat je er bent ingeluisd. Met zo'n lege, 4,5 kilo wegende koffer naar Singapore reizen, is helemaal om moeilijkheden vragen.

Maar heeft de Nederlandse regering voldoende gedaan om Van Damme van de strop te redden? Het is moeilijk te beoordelen, maar ik heb zo mijn twijfels. Van Mierlo heeft bij Singapore geprotesteerd met het argument dat de doodstraf in onze cultuur “een wezensvreemd element” is. Musschert, Blokzijl en Ans van Dijk kunnen getuigen dat dat niet waar is, België, Engeland en de Verenigde Staten, landen die wij onder andere omstandigheden graag tot onze cultuur rekenen, kennen wel degelijk de doodstraf.

De wezensvreemdheid van de doodstraf is een erg onwezenlijk argument. Misschien is rijst eten ook wel wezensvreemd aan onze cultuur, maar dit betekent nog niet dat rijst eten slecht is. De doodstraf mag zo wezensvreemd zijn aan onze cultuur, dat inmiddels 43 procent van de Nederlanders er voor is. Kun je volhouden dat rijst eten wezensvreemd is aan onze kookcultuur, als 43 procent van de Nederlanders wel eens wat afhaalt bij de Chinees?

De sterker wordende roep om de doodstraf heeft de politici in verwarring gebracht. Onze minister van justitie heeft onmiddellijk verklaard dat herinvoering “onbespreekbaar” is. Daarmee worden recht en rechtsgevoel van het volk definitief van elkaar losgekoppeld. Onze getrapte democratie beoogt het volk met zachte hand te leiden om het daar waar het al te zeer neigt naar onbeschaafd gedrag onder de duim te houden, maar wanneer een duidelijke meerderheid voor de doodstraf is, zit er niets anders op dan die in te voeren. Ergerlijk is het argument van de minister, in feite een oud marxistisch argument, dat voorstanders van de doodstraf bewust moeten worden gemaakt van de onjuistheid van hun opvatting. Minister, ik ben het niet met u eens. Juist, dan zullen we u eens even bewust maken.

Het is nu kwart over twee in de nacht. Hoe zou het met Van Damme zijn? In het begin van de avond hoorde ik dat hij wordt bijgestaan door allerlei dominees. Hij heeft het geloof weer teruggevonden. Dat is begrijpelijk en verbazingwekkend tegelijkertijd. Als er een God bestaat, waarom laat hij dan toe dat iemand voor 4,5 kilo heroïne wordt omgebracht? Het kan voor Hem met al zijn gaven toch niet zo moeilijk zijn om de president van Singapore in te fluisteren dat het gratieverzoek nu onmiddellijk moet worden ondertekend.

De joodse verraadster Ans van Dijk werd vlak voor haar executie katholiek, wat logisch was, want het merendeel van de ministers die over het gratieverzoek moest beslissen, was katholiek. Was Ans van Dijk oprecht? Zal Petrus, als Van Damme voor de hemelpoort staat, vragen of zijn koffer een dubbele bodem heeft? Het is half drie. Ik ga op Teletekst kijken of God bestaat.

    • Max Pam