Wethouder Maas stapt op na debat theater Breda

BREDA, 23 SEPT. In wat herhaaldelijk “een beschamende vertoning” werd genoemd is de meerderheid van de gemeenteraad van Breda vanmorgenvroeg akkoord gegaan met een groter jaarlijks exploitatietekort van het Chassé Theater dan waarmee de vorige raad akkoord ging. Dat kostte een collegelid de kop.

Het was niet, zoals de coalitiepartij GroenLinks had gehoopt, die van de CDA-wethouder van cultuur Van Fessem, maar die van de eigen wethouder Maas. Die pakte na een debat van zes uur wit weggetrokken zijn rode koffertje en verliet de collegetafel. Daarmee is er na nog geen half jaar een einde gekomen aan de eerste Bredase centrum-linkse coalitie, waarin behalve GroenLinks deelnamen CDA, PvdA en D66.

Met de door veel publiek gevolgde raadsvergadering kreeg wat wegens zijn omvang al is genoemd het Carré van het Zuiden (kosten 60 miljoen gulden) in feite de voor-première van zijn eerste spektakelstuk. Maar dit was er wel een van een bedenkelijk allooi met verdachtmakingen over en weer. Een voorproefje als het ware van de musical Suske en Wiske die naar vurig wordt gehoopt in de komende zomer een van de eerste grote, langdurige theaterprodukties zal worden. Daarover is overigens nog geen definitief contract gesloten, zoals dat het geval is met meer zogenoemde opties.

De bouw van het theater naar een ontwerp van Herman Hertzberger houdt al jaren de gemoederen in Breda bezig. Vooral de omvang van het jaarlijkse exploitatietekort, dat na een doorberekening in juni van dit jaar van het bureau Twijnstra Gudde is becijferd op 6,4 miljoen gulden, was voor GroenLinks maar ook voor de PvdA een steen des aanstoots. Zoals de PvdA-woordvoerder gisteravond zei: “Nu het gebouw er bijna staat, is er geen weg meer terug. Ik hoop dat de optimisten gelijk krijgen dat het goed komt.”

De vorige raad had het toegestane exploitatietekort vastgesteld op 4,6 miljoen gulden. Maar nieuwe berekeningen onder meer omtrent het te verwachten lagere aantal bezoekers noodzaakte het college de bedragen naar boven bij te stellen waardoor het tekort groter werd. Voor de dekking daarvan worden de financiële reserves van de gemeente aangesproken.

De woordvoerder van de VVD vroeg zich overigens af waar de stad zich eigenlijk druk over maakt. “Eindhoven legt per jaar 14 miljoen gulden bij op z'n Muziekcentrum, Tilburg 11 miljoen op zijn schouwburg. Daar steken we dan maar schriel bij af.”

Vooral de woordvoerder van GroenLinks hing gisteravond flink wat vuile was buiten. Hij repte erover dat wethouder van Fessem hem in de periferie van een vertrouwelijk beraad van de fracties van de coalitiepartijen in juni had gezegd dat hij na het verschijnen van de nieuwe berekeningen van het bureau Twijnstra Gudde zou aftreden. Die opmerking leverde hem een fikse schrobbering op van de woordvoerders van de andere coalitiepartijen. “U spreekt gewoon de waarheid niet.(-) Dit is uw eigen interperatie van dat gesprek.”

Ook zei de GroenLinks-woordvoerder dat zakelijk directeur Inninger van wat nu nog schouwburg Concordia heet wegens het “keurslijf” waarin hij financiëel zou zijn geperst, zijn ontslag had ingediend maar dat hij dat later onder druk van het college van B en W weer zou hebben ingetrokken. Dat noemde Van Fessem 'een fabel'.

Uiteindelijk stemde de meerderheid van de raad voor de motie van het CDA om het vertrouwen in zowel GroenLinks als in wethouder Maas op te zeggen. Een motie van GroenLinks, die inhield dat Van Fessem de raad onvoldoende en “aantoonbaar onjuist” heeft geïnformeerd en dat daarom de schouwburgpost uit zijn portefeuille moest worden gehaald, werd met grote meerderheid verworpen.

Van Fessem, die eerder van burgemeester Nijpels de raad kreeg om het hogere exploitatietekort in commissie en raad beter te verdedigen dan hij dat in het college van B en W had gedaan, hield gisteravond een aandoenlijk pleidooi voor “zijn” schouwburg.

“Het totale complex is van een niet te becijferen waarde. Duidelijk is dat het theater binnenkort niet meer is weg te denken. Niet langer als een steen des aanstoots, maar als plaats waarnaar men elkaar fier verwijst”, aldus Van Fessem tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Het Chassé Theater met een grote zaal van 1200, een middenzaal met 600, een Margetheater met 200 stoelen en twee filmzalen, behoort op 1 maart te worden geopend, maar er is aanzienlijke achterstand in de bouw opgelopen; volgens sommigen van zes weken, volgens anderen van twaalf weken. In het geval van vertraging is er wat Van Fessem noemde een noodprogrammering voorzien.

    • Max Paumen