Wereldbank wil bezuinigen op eigen uitgaven

DEN HAAG, 23 SEPT. De Wereldbank moet zijn uitgaven voor personeel en administratie beperken. De president van de Wereldbank, Lewis Preston, heeft voorgesteld de komende twee jaar 165 miljoen dollar te bezuinigen op de apparaatskosten.

Preston wil dat de Wereldbank zowel in het begrotingsjaar 1995/96 en 1996/97 vijf procent kort op de eigen uitgaven. Hij heeft voor zijn ombuigingsplan steun van een aantal grote industrielanden, in het bijzonder de VS. In de afgelopen drie jaar is het administratieve budget met een derde gestegen tot 1,4 miljard voor het huidige begrotingsjaar, dat op 1 juli is begonnen. In 1992 bedroeg het administratieve budget 1 miljard dollar.

Voor een deel is de uitgavenstijging het gevolg van de uitbreiding van de activiteiten naar Oost-Europa en de voormalige Sovjet-Unie. Tevens drijven de grotere aandacht van de Wereldbank voor effecten van projecten, bijvoorbeeld op het milieu, de kosten op.

Bij de Wereldbank werken 6.338 personeelsleden in vaste dienst en 1.166 adviseurs op contractbasis. Bijna een derde van het hogere personeel bestaat uit vrouwen. De salarissen en secundaire voorzieningen bij de Wereldbank zijn goed, maar internationaal gezien niet excessief, volgens waarnemers.

De Wereldbank heeft het afgelopen begrotingsjaar (tot 30 juni 1994) 1 miljard aan salariskosten voor personeel en consultants uitgegeven en 130 miljoen dollar voor reiskosten. Sinds dit jaar mogen stafleden uitsluitend business class reizen. Bij de zusterorganisatie IMF is het gebruik dat de staf eerste klas vliegt. De bureaukosten bedroegen 230 miljoen dollar en het dagelijkse bestuur van de Wereldbank, waarin vertegenwoordigers van de lidstaten zitting hebben, stond voor 46,5 miljoen op de begroting. Aan evaluaties van eigen projecten besteedde de Wereldbank 13,8 miljoen dollar.

De begroting van de Wereldbank bedroeg het afgelopen jaar in totaal ruim 19 miljard dollar en de Werelbank maakte 1 miljard dollar nettowinst.

Niet alle lidstaten zijn overtuigd van de noodzaak tot bezuinigingen. Vanmorgen citeert de Financial Times de Nederlandse bewindvoerder in het bestuur van de Wereldbank, Eveline Herfkens, over het bezuinigingsplan: “De meerderheid van het bestuur is van mening dat we hier heel voorzichtig mee moeten omgaan, omdat de Bank erg veel werk verzet. Als de Bank wil doorgaan met de werkzaamheden die de lidstaten wensen, dan is er heel weinig ruimte voor bezuinigingen.” Van de Nederlandse kiesgroep die Herfkens vertegenwoordigt, maken ook landen in Oost-Europa en republieken van de ex-Sovjet-Unie deel uit.

Het Nederlandse standpunt is dat uiteraard kritisch naar de administratieve uitgaven gekeken moet worden, maar dat de prioriteit ligt bij de kwaliteit van het werk van de staf.