Wellicht inzet van SpitsPendel op Hofpleinlijn

ROTTERDAM, 23 SEPT. De NS overwegen in de Randstad een tweede SpitsPendel te introduceren, ook wel bekend als sta-trein. Het gaat om de lijn tussen Rotterdam Hofplein en Den Haag CS. Dat zegt T. Pacqué, namens de NS verantwoordelijk voor de exploitatie van de Hofpleinlijn.

Op de Hofpleinlijn reden tot dit voorjaar in de ochtendspits vier treinen per uur. Voor een aantal stations is dat deze zomer teruggebracht tot twee. Gevolg is dat de treinen die deze stations aandoen nu regelmatig overvol zijn. In een SpitsPendel is meer ruimte doordat banken zijn weggehaald en (deels) vervangen door klapstoeltjes.

Het schrappen van twee op de vier spitstreinen op de Hofpleinlijn heeft te maken met de komende verzelfstandiging van de NS. De NS moeten een winstgevend bedrijf worden. Dit voorjaar was een gemiddelde bezetting van minder dan 15 reizigers voor NS een belangrijk motief bij het schrappen van zo'n vierhonderd treinen. Op de Hofpleinlijn rijdt een onrendabele forensentrein die tussen Rotterdam Hofplein en Den Haag CS acht stations aandoet.

Omdat op de Hofpleinlijn echter juist de spitstreinen altijd goed bezet zijn, hebben NS dit voorjaar afgezien van het oorspronkelijke plan op de hele lijn het aantal treinen van vier naar twee terug te brengen. Nadere bestudering van de bezettingsgraad leerde dat vooral in Berkel en Rodenrijs en Pijnacker in de spits veel forensen in- en uitstappen.

Nu rijden tussen Rotterdam Hofplein en Den Haag CS in de ochtendspits nog steeds vier treinen per uur, maar stoppen twee daarvan alleen nog in Berkel en Rodenrijs en Pijnacker. Op de stations Rotterdam Bergweg, Rotterdam Kleiweg, Rotterdam Wilgenplas, Leidschendam-Voorburg, Voorburg 't Loo en Laan van NOI stoppen per uur twee treinen. Het zijn deze twee treinen die nu regelmatig overvol zijn.

Eerder introduceerde Pacqué de SpitsPendel of sta-trein op de Hoekselijn tussen Rotterdam CS en Hoek van Holland. De SpitsPendel is bedoeld om onrendabele lijnen rendabeler te maken. De trein kan worden ingezet op korte, met tram of metro vergelijkbare trajecten. Omdat de SpitsPendel door zijn staplaatsen korter kan zijn dan een normale trein, kost de trein minder en kan deze vaker rijden.

In november wordt op de Hofpleinlijn een enquête onder de reizigers gehouden. Hieruit moet blijken of de nieuwe dienstregeling overeenkomt met de behoeften van het publiek. Het is onder meer van de uitkomst van de enquête afhankelijk of de dienstregeling in 1995 wordt gewijzigd door de inzet van sta-treinen. De Hofpleinlijn moet in 1998 rendabel zijn.

    • Gretha Pama