Toch weer Oerolfestival

TERSCHELLING, 23 SEPT. Zevenentachtig ondernemers op Terschelling hebben 192.000 bijeengebracht om het tiendaagse Oerolfestival voor zang, toneel, dans en kunst op Terschelling te helpen financieren.

Oprichter en organisator van het festival Joop Mulder is tot artistiek leider benoemd. Mulder, die genoeg had van de jaarlijks terugkerend financieringsproblemen van Oerol, weigerde verleden jaar het festival nog langer te organiseren. Het niet doorgaan van Oerol leidde toen voor de ondernemers tot een inkomstenderving van meer dan zes miljoen gulden. Het is de bedoeling dat Oerol de bedrijven die het festival nu sponsoren binnen vijf jaar terugbetaalt. De opbrengst moet komen uit de verkoop van paspoorten die toegang tot het festival verlenen. De provincie Friesland heeft inmiddels 11.000 gulden toegezegd als het Oerolfestival doorgaat. De gemeente Terschelling had al 35.000 gulden gereserveerd. (ANP)