Philips NA plaatst lening $ 400 mln

Philips heeft via een bankensyndicaat onder leiding van Morgan Stanley een langlopende obligatielening geplaatst in de Amerikaanse markt. Het is een twaalfjarige lening van 400 miljoen dollar (bijna 700 miljoen gulden) met een coupon van 8,375 procent. De uitgiftekoers bedroeg 99,584 procent. De opbrengst van de lening wordt gebruikt om korter lopende leningen af te lossen en voor algemene financieringsdoeleinden van dochter Philips North America.