Pas verschenen; poezie

A.L. Sötemann Een dichter en zijn wereld. Over J.C. Bloem. Historische Uitgeverij, 182 blz., ƒ 39,50

A.L. Sötemann beschouwt Bloems dichterschap. Naast een beschrijving van zijn leven en een overzicht van zijn poëtisch oeuvre analyseert hij de gedichten Spiegeling en Grafschrift en besluit met een stuk over de relatie Bloem-Van Krimpen.