Pas verschenen; poezie

Frans van Dooren Gepolijst albast Uitg. Ambo, 445 blz., ƒ 89,-

Bloemlezing door classicus en romanist Frans van Dooren biedt een overzicht van de Italiaanse poëzie van het begin van de dertiende tot aan het eind van de twintigste eeuw. Vertaalde gedichten van 128 auteurs: van d'Assisi tot Magrelli.