Pas verschenen

Alstein Alle verhalen Uitg. De Prom, 271 blz., ƒ 45,- ..TE:

Verzamelde verhalen en novellen van de Vlaming Marc van Alstein (1947). Uit zijn vertellingen spreekt de neiging te vluchten in de illusie of vervreemding.