'Niet aan regeling euthanasie tornen'

DEN HAAG, 23 SEPT. Het Tweede-Kamerlid R. Oudkerk (PvdA) wil voorlopig niet tornen aan de huidige euthanasieregeling. “Als de wet goed werkt, moeten we ermee doorgaan. Als het niet goed werkt, moeten we het veranderen. Zo simpel is het. We gaan niet - omdat het CDA nu even niet in de regering zit - even snel die wet veranderen. Je moet als meerderheid niet de minderheid iets opdringen. Maar andersom ook niet.”

Euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn strafbaar, maar artsen die aan een aantal zorgvuldigheidscriteria voldoen, worden niet vervolgd. Het kabinet-Kok wil de huidige meldingsprocedure voor artsen over twee jaar evalueren.

Volgens Oudkerk, die één dag in de week werkzaam is als huisarts in Amsterdam, worden veel gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding niet door artsen gemeld. “Ik weet - niemand zegt dat hardop - dat er het afgelopen jaar minder euthanasiegevallen zijn gemeld door artsen. Er zijn patiënten die tegen artsen zeggen: 'Dokter, ik wil niet dat u in die ellende van justitie terechtkomt, meld het nou maar niet'. Ik vind niet-melden fundamenteel onjuist. Maar alleen al door de uitspraken over een mogelijke verscherping van het vervolgingsbeleid het afgelopen jaar, zowel van Kohnstamm als van Hirsch Ballin, zijn artsen minder gaan melden.”