Navo-aanval op tank Serviërs nabij Sarajevo

SARAJEVO, 23 SEPT. NAVO-vliegtuigen hebben gisteren bij Sarajevo een tank van de Bosnische Serviërs aangevallen en vernietigd. De aanval werd uitgevoerd als vergelding voor aanvallen van Bosnische Serviërs op VN-soldaten, waarbij vier blauwhelmen gewond raakten. Bovendien bevond de tank zich in de zone rond Sarajevo die verboden is voor zware wapens.

De luchtaanval van de NAVO, de vijfde in de geschiedenis van de oorlog in Bosnië, werd op ongeveer zeven kilometer van Sarajevo uitgevoerd door een Amerikaanse A-10, speciaal ontworpen voor aanvallen op gronddoelen, en door twee Britse Jaguar-gevechtsbommenwerpers. De Servische tank, een T-55, was onbemand op het moment van de aanval. De NAVO-vliegtuigen hadden enige tijd boven het doelwit rondgecirkeld om daar zeker van te zijn. Na de aanval bleven ze nog drie kwartier in de buurt, tot vanaf de grond werd bevestigd dat de tank was vernietigd. De tank was als doelwit uitgekozen, omdat het volgens bronnen van de VN onmogelijk was de Servische infanterie te lokaliseren die verantwoordelijk is geweest voor de diverse aanvallen op manschappen van de VN.

De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Warren Christopher, waarschuwde gisteren de Bosnische Serviërs dat ze meer luchtaanvallen kunnen verwachten als ze de bestandsafspraken blijven schenden of als ze VN-militairen aanvallen. Eerder gisteren trokken de Bosnische Serviërs een aantal zware wapens terug uit de uitsluitingszone van twintig kilometer rond Sarajevo, nadat UNPROFOR, de vredesmacht van de VN, had gedreigd met luchtaanvallen. De later vernietigde tank was echter in deze zone achtergelaten.

Het leger van de Bosnische Serviërs veroordeelde de NAVO wegens de aanval en behield zich het recht voor in de toekomst te antwoorden met een aanval op doelen van de NAVO of de VN. Volgens een in Pale uitgegeven verklaring van het leger van de Bosnische Serviërs namen de NAVO-vliegtuigen gisteren “burgerdoelen” onder vuur.

“De aanval volgde op een reeks moslim-provocaties tegen doelen van de Verenigde Naties”, aldus de verklaring van de Bosnische Serviërs. “De steeds vaker voorkomende, brute en volstrekt onuitgelokte aanvallen van de NAVO en de VN op het grondgebied van de Servische Republiek [in Bosnië], waarmee de moslims tot offensieve activiteiten worden gestimuleerd, dwingen ons op adequate wijze te reageren.”

Islamitische landen en de Bosnische regering proberen vandaag op de valreep te verhinderen dat de Veiligheidsraad van de VN vanavond besluit tot een verlichting van de sancties tegen Joegoslavië (Servië en Montenegro). Ze willen bereiken dat de Veiligheidsraad zich vanavond niet - of althans nog niet - over een resolutie met die strekking uitspreekt.

In de Veiligheidsraad komen twee resoluties ter sprake die zijn opgesteld in samenwerking met de internationale contactgroep voor Bosnië. In een van de resoluties wordt bepaald dat een begin moet worden gemaakt met de geleidelijke opheffing van de sancties tegen Joegoslavië, dat daarmee wordt 'beloond' voor de sluiting van de grens met Bosnië en de breuk met de Bosnische Serviërs. In de tweede resolutie wordt besloten tot een verscherping van de sancties tegen de Bosnische Serviërs.

Ook de Amerikaanse regering lijkt minder geïnteresseerd in een snelle instemming met de eerste van deze twee resoluties dan tot dusverre. President Clinton ontmoet zondag de president en de premier van Bosnië en zou nu voorstander zijn van een uitstel van de behandeling van de resolutie. De Westeuropese landen en Rusland willen echter dat de resolutie vanavond wordt besproken. (Reuter, AP, AFP)