Nauwelijks effect studievoorlichting

ROTTERDAM, 23 SEPT. Tweederde van de middelbare scholieren vindt dat de voorlichting van schooldekanen niet van invloed is op de studie- of beroepskeuze. Vooral meisjes zeggen weinig aan adviezen van de schooldekaan te hebben. Hiermee schiet de bestaande studie- en beroepskeuzevoorlichting op middelbare scholen zijn doel volledig voorbij.

Dit zei de Leidse hoogleraar M. du Bois-Reymond gisteren op het Dekanen Symposium in het Tropenmuseum in Amsterdam. Zij baseert zich op haar eerder dit jaar gepubliceerde jeugdonderzoek 'Keuzeprocessen van Jongeren', waarin zestig jongens en zestig meisjes drie achtereenvolgende jaren vanaf hun eindexamenjaar over onder meer studie- en beroepskeuzevoorlichting werden ondervraagd.

Du Bois stelt voor om de studievoorlichting te integreren in bestaande vakken en niet uit te besteden aan één schooldekaan. Volgens Du Bois is voor het voor een dekaan een onmogelijk opgave om met de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt nog een compleet beeld van beroepen en studies te schetsen. Dekanen zouden scholieren bovendien vaker en eerder via stages in contact met beroepen kunnen brengen. Daarnaast dienen de dekanen meer rekening te houden met de behoeften van meisjes die een part-time baan willen om werk met gezinsleven te combineren. Momenteel gaan de dekanen bij hun voorlichting nog teveel uit van ononderbroken mannelijke beroepscarrières, aldus Du Bois.

Ook andere onderzoekers pleiten ervoor de beroeps- en studiekeuzevoorlichting op school niet meer over te laten aan één persoon. “Een uitmuntend voorstel”, reageert J. Vincken van het organisatieadviesbureau Rijnconsult. Hij heeft een verkennend onderzoek gedaan naar de factoren die de studie- en beroepskeuze van scholen beïnvloedt. Aan de hand van zes ronde-tafelgesprekken met 40 eindexamenscholieren op HAVO en VWO, met schooldekanen en een groep eerstejaarstudenten, komt hij tot de conclusie vooral de vakdocenten, klasgenoten, bevriende studenten en ouders de scholieren over beroepen en studie informeren. Dekanen zijn volgens hem meer “verkeersagenten” geworden.

Vincken: “Ze kunnen de stroom papierwerk niet meer overzien en komen aan advies al helemaal niet toe. Het gros van hen volstaat dan maar met een informatiestandje in een hoekje van de school.” Volgende week zal Vincken op de studievoorlichtingsdagen voor eindexamenscholieren de bezoekers een uitgebreide vragenlijst over dit onderwerp voorleggen. Overigens bleek uit een eerder onderzoek van de Universiteit van Amsterdam dat slechts de helft van alle middelbare scholieren bij de studentendekaan aanklopt voor advies. En uit onderzoek van de Katholieke Universiteit Brabant onder vijfhonderd vwo-leerlingen bleek begin dit jaar dat niet de opvattingen van de dekanen of de ouders, maar die van klasgenoten de meeste invloed hebben op de keuze voor een vervolgopleiding.