Justitie: snel einde aan achterstand bij asielverzoeken

DEN HAAG, 23 SEPT. Het ministerie van justitie verwacht eind volgende maand de grootste achterstanden in de behandeling van asielverzoeken te hebben weggewerkt. Aan het begin van dit jaar liep Justitie deze achterstanden op als gevolg van een sterk toegenomen aantal asielverzoeken en een wijziging van de Vreemdelingenwet. Op 1 juli van dit jaar moest de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het departement nog 20.000 mensen horen die voor een tijdelijke of een permanente verblijfsvergunning in aanmerking kwamen. Als gevolg van de inzet van extra personeel verwacht Justitie eind oktober met nog 5.000 verzoeken een “normale werkvoorraad” te hebben, aldus een woordvoerder.