Iets grotere kans op borstkanker door pil

ROTTERDAM, 23 SEPT. Vrouwen die op jonge leeftijd langer dan vier jaar de pil hebben geslikt, lopen een tweemaal zo grote kans om voor hun 36ste borstkanker te krijgen dan vrouwen die de pil korter slikten. Onderzoekers van het Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam schatten dat hierdoor jaarlijks in Nederland 150 vrouwen borstkanker krijgen. Dat is de helft van de driehonderd vrouwen jonger dan 36 bij wie ieder jaar in Nederland borstkanker wordt gevonden.

In het Engelse medisch-wetenschappelijke tijdschrift The Lancet verschijnt morgen een artikel van twee epidemiolgen van het Nederlands Kanker Instuut waarin het pilgebruik van ruim negenhonderd borstkankerpatiëntes van 20 tot 54 jaar oud is vergeleken met de 'pilhistorie' van even oude vrouwen die geen borstkanker hebben. Onderzoekster F. van Leeuwen: “Het lijkt een schokkend resultaat, maar borstkanker op jonge leeftijd is erg zeldzaam. Van de achtduizend jaarlijkse nieuwe gevallen van borstkanker worden er maar driehonderd bij vrouwen jonger dan 36 jaar gevonden. Uit gezondheidsoogpunt is er geen reden om de pil te laten staan. Nederland is het land met het hoogste pilgebruik en het laagste abortuscijfer ter wereld. Als jonge vrouwen stoppen met de pil leidt dat tot ongewenste zwangerschappen, met de bijbehorende medische risico's. De pil beschermt ook tegen bepaalde vormen van kanker zoals eierstok- en baarmoederkanker, hoewel dat effect pas op latere leeftijd tot uiting komt.”

Tussen het 36ste en 54ste levensjaar verhoogt pilgebruik de kans op borstkanker niet, zelfs niet bij vrouwen die langer dan twaalf jaar de pil hebben geslikt. Hoe de kans boven het 55ste jaar door pilgebruik wordt beïnvloed is nog niet vast te stellen omdat pas in de jaren zeventig vrouwen massaal aan de pil gingen. Van die generatie zijn er te weinig oud om het risico vast te stellen.

Het lijkt er overigens niet op dat laaggedoseerde ('lichte') pillen een lager risico op borstkanker op jongere leeftijd geven. De onderzoekers gingen van iedere vrouw in het onderzoek na welke merken pil ze slikten. Pillen met de hormonen norethisteronacetaat en desogestrel geven een iets verhoogde kans op vroege borstkanker, maar het is mogelijk dat dat komt doordat pillen met deze hormonen worden voorgeschreven aan vrouwen met een verhoogd risico.

De Nederlandse onderzoekers vonden het verhoogde risico vooral bij vrouwen die al voor hun twintsigste met de pil begonnen. Van Leeuwen: “Een eventuele verklaring is dat de borsten zich dan nog ontwikkelen en er dus veel delende cellen zijn waarin onder invloed van de hormonen iets mis kan gaan, maar in tegenstelling tot onze andere resultaten wordt deze waarneming nog niet door buitenlands onderzoek bevestigd.”