H. Don volgt G. Zalm op als directeur bij Centraal Planbureau

DEN HAAG, 23 SEPT. Onderdirecteur H. Don (40) wordt zo goed als zeker de nieuwe directeur van het Centraal Planbureau. Hoewel de voordracht nog niet officieel is en er dus nog een kink in de kabel kan komen bevestigen goed ingelichte bronnen in Den Haag dat Don de positie krijgt.

Volgens een wet uit 1947 moet het ministerie van Economische Zaken een voordracht doen na overleg met een zestal andere ministers. Dit overleg is nog niet afgerond. Er doen nog andere namen de ronde, maar met name de minister van financiën drs G. Zalm is een groot voorstander van de benoeming van Don. Geen van de andere ministers is naar verluidt tegen. Don zelf zegt dat hij“beschikbaar is”.

Frans Joos Hendrik (Henk) Don, geboren op 14 september 1954 te Middelburg, studeerde na een opleiding aan het gymnasium econometrie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 1986 cum laude op een in het Engels geschreven proefschrift, dat vertaald de titel “Lineaire methoden in niet-lineaire modellen” had. Don werkt sinds 1978 bij het CPB, met een korte onderbreking midden jaren tachtig, toen hij onderzoek deed aan de Universiteitvan Pennsylvania in de Verenigde Staten.

Sinds 1989 is Don onderdirecteur van het Planbureau. De “eclectische benadering” van het CPB waarbij volgens Don “recht wordt gedaan aan verschillende theoretische invalshoeken” spreekt hem aan. Zijn economische passie ligt bij lange termijn studies, zoals de beide CPB-publicaties Scanning the future en Nederland in drievoud. Hij coördineerde onder meer het tweede hoofdstuk van laatstgenoemde studie waarin een sterkte-zwakte analyse van de Nederlandse economie werd gemaakt.

“Daarbij ligt de nadruk op aanbodfactoren. Vragen als: het vestigings- en ondernemingsklimaat, de kwaliteit van de arbeid, demografische ontwikkelingen, de stand van de technologie, de kwaliteit van overheidsvoorzieningen. Daar scoor je als land mee in een sterkte-zwakte analyse ten opzichte van andere landen.”

Bij dergelijke vragen doe je volgens Don met de traditionele Keynesiaanse benadering niet veel. “Die is alleen relevant voor de korte- en middellange termijn”.

Het Centraal Planbureau is indertijd opgericht door de onlangs overleden Nederlandse econoom en Nobelprijswinnaar J. Tinbergen. Voor G. Zalm zwaaide P. de Ridder de scepter over de onderzoeksinstelling. Onder Zalm groeide het CPB uit tot een van de meest geciteerde instituten van Nederland.