'Geen verdere beperking aantal kernwapens VS'

WASHINGTON, 23 SEPT. De Verenigde Staten zijn voorlopig niet van plan te streven naar een verdere beperking van de omvang van de arsenalen strategische kernwapens. Washington wil zich voorlopig concentreren op de uitvoering van de reeds bestaande akkoorden. Dat heeft de Amerikaanse minister van defensie, William Perry, gisteren gezegd, enkele dagen voordat de Russische president Jeltsin op bezoek komt in de VS..

De Amerikaanse onder-minister van defensie, John Deutch, voegde daaraan toe dat de politiek van de regering Clinton niet voorziet in nog meer reducties beneden het afgesproken niveau van 3.500 kernkoppen, dat de Verenigde Staten en Rusland ingevolge het START-2 akkoord in het jaar 2003 moeten hebben bereikt. Daarmee stelt de Amerikaanse regering zich op tegenover degenen die pleiten voor een verdere beperking van de wapenarsenalen tot vijfhonderd voor elk van de twee grote mogendheden. Deutch zei dat de Amerikaanse marine bezig is met de verwijdering van de installaties voor het afschieten van kernwapens door oppervlakteschepen van de marine. Wel zullen Amerikaanse onderzeeërs het vermogen behouden kernwapens te lanceren.

Andere functionarissen zeiden dat de Verenigde Staten voorlopig 480 kernwapens in Europa houden om de bondgenoten daar een laatste vorm van bescherming te bieden in geval van een aanval. De VS houden ook de optie open van een nucleaire tegenaanval in geval van een niet-nucleaire aanval op de Amerikaanse strijdkrachten.