Ateliers

Met belangstelling las ik het artikel 'Leren van gescheld' van Hans den Hartog Jager (CS 16 september) Over de daarin beschreven didactiek bij het begeleiden van aankomende beeldende kunstenaars binnen de kunstopleiding De Ateliers zal men van mening verschillen - en dat doe ik ook. Maar ronduit misleidend en zeker correctie behoevend leek mij de in het artikel geciteerde boude uitspraak van begeleider Toon Verhoef ten opzichte van het overige kunstonderwijs (HBO): “Op de reguliere academies heerst een onmogelijke, dodelijke sfeer die iedere vorm van creativiteit de kop indrukt (-) er wordt veel te veel naar techniek gekeken (-) ik vind ook dat die techniek er zo snel mogelijk moet worden uitgeslagen; dat is zo ongeveer het eerste wat wij hier doen.”

Als docent, gastdocent en rijksgecommitteerde - gedurende meer dan een kwart eeuw - aan Nederlandse academies is mij daar echter nooit iets van de genoemde 'dodelijke sfeer' gebleken. Het wordt blijkbaar tijd dat de historie van ons kunstonderwijs van na 1965 eens gedetailleerd en vooral goed gefundeerd wordt geschreven.

    • Dr. Kurt Löb