Ashdown: coalitie met Labour mogelijk

BRIGHTON, 23 SEPT. Aan het slot van het vijfdaagse congres van de Britse Liberaal-Democraten heeft partijleider Paddy Ashdown gisteren op indirecte wijze gezegd te willen samenwerken met Labour, als deze partij bereid is tot hervorming van het kiesstelsel naar een grotere mate van evenredigheid.

Ashdown zei in de Zuidengelse badplaats Brighton dat zijn partij een hervormend element zou kunnen zijn om een einde te maken aan de 15-jarige alleen-heerschappij van één partij.

Verder riep Ashdown de partijleden op zich niet te ver van de door de partij uitgezette politieke lijn te verwijderen, omdat anders haar geloofwaardigheid bij de kiezers verloren gaat. “Deze conferentie heeft twee taken. Eén is om signalen te geven aan de partijleiding, en dat doet u heel goed. De andere is signalen te geven aan de kiezers. En ik geloof dat we er allemaal nog maar eens heel hard over moeten nadenken hoe we dat beter zouden kunnen doen”, aldus Ashdown. Tijdens de conferentie steunde een meerderheid van de afgevaardigden, tegen de zin van de partijleiding in, het vrijlaten van cannabis en het vaststellen van een minimumloon. Bovendien gingen er stemmen op de monarchie af te schaffen op het moment dat koningin Elizabeth komt te overlijden.

Volgens de laatste opiniepeilingen staat Labour, dat in de persoon van Tony Blair de afgelopen zomer een nieuwe, gematigde leider kreeg, er goed voor. De winst die Labour boekt, lijkt voor een deel ten koste te zullen gaan van de Liberaal-Democraten. Ashdown beklemtoonde in zijn slotrede dat “de Liberaal-Democraten het verschil zijn” in de Britse politiek tussen een regering die alles voor de mensen doet en een regering die alles voor zichzelf doet. Hij zei voldoende vertrouwen in de kracht van zijn partij te hebben “om samen te werken met anderen om betere resultaten te bereiken”.

In het Britse kiesstelsel wordt de kandidaat met de meeste stemmen in een bepaald district gekozen, ongeacht de omvang van zijn meerderheid. Daardoor behaalden de Liberaal-Democraten bij de laatste algemene verkiezingen met achttien procent van de stemmen slechts twintig van de 651 zetels in het Lagerhuis. Inmiddels is dat aantal door tussentijdse verkiezingen 23 geworden. Labour-leider Blair heeft een referendum beloofd over evenredige vertegenwoordiging, maar verklaarde zelf niet voor een verandering van het kiesstelsel te zijn. (Reuter, AFP)