Akzo Nobel komt met eerste milieuverslag

ARNHEM, 23 SEPT. Het chemieconcern Akzo Nobel werkt behalve aan het voldoen aan nationale milieunormen in alle 50 landen waar het vestigingen heeft, ook aan een vrijwillig programma voor vermindering van lucht-, bodem- en watervervuiling en het energieverbruik bij de produktie.

Dit staat in het eerste milieu-jaarverslag van Akzo Nobel dat vandaag is gepubliceerd. Voor het eerst heeft het bedrijf de gegevens over schadelijke emissies van bijna 200 Akzo-fabrieken - in 1993 - verzameld. Cijfers over de totale reductie van de vervuiling komen pas volgend jaar beschikbaar, wanneer de emissies van 1994 vergeleken kunnen worden met 1993. Begin dit jaar is Akzo met Nobel gefuseerd. De milieuprestaties van de Nobel-fabrieken over 1993 zijn nog niet beschikbaar.

Uit het jaarverslag blijkt dat de 14 chemiefabrieken van Akzo in de Verenigde Staten succes hebben geboekt bij een vrijwillige beperking van het energieverbruik en de emissies van kooldioxyde dat als de belangrijkste veroorzaker van het broeikaseffect wordt beschouwd. De 14 ondernemingen participeerden in een onderzoek van de Amerikaanse Chemical Manufacturers Association. Daaruit bleek dat het energieverbruik van Akzo-vestigingen in 1992 op 65 procent van het gemiddelde in de industrie lag.

Per vervuilingsssector geeft het jaarverslag, behalve de totale emissies van de 200 Akzo-fabrieken ook voorbeelden van nieuwe technieken die bij de beperking van de vervuiling worden toegepast. Zo gebruikt een fabriek in het Duitse Kelsterbach, die grondstoffen voor de textielproduktie maakt, sinds kort condenswater in het koelsysteem waardoor 300.000 kubieke meter water per jaar en 8.800 ton stoom per jaar wordt uitgespaard. Een nieuwe dampopvangtechniek in de fabriek voor synthetische garens in Oberbruch zorgt voor een besparing in het energieverbruik ter waarde van 1,3 miljard D mark per jaar. Grote verbetering van de milieuprestaties en de veiligheid van het personeel werden bereikt door de ontwikkeling van coatings en lakken op waterbasis, die in de Akzo-fabriek in Montatiare te Noorden van Parijs worden gemaakt.

Akzo Nobel ontwikkelde ook een systeem voor het verwijderen van koolwaterstoffen uit afvalwater, door gebruikmaking van poreuze polymeerkorrels. Dit systeem wordt toegepast voor het zuiveren van grondwater dat door de fabrieken van het concern in Europa en Noord-Amerika als proceswater wordt gebruikt.

President-directeur mr. C.J.A. van Lede schrijft in een voorwoord bij het milieu-jaarverslag dat Akzo Nobel een substantiële bijdrage wil leveren aan een duurzame groei van de wereldeconomie, niet alleen door zijn klanten zo goed mogelijk te bedienen maar ook door hoge milieunormen na te leven.