Wereldbank: rem groei steden af

ROTTERDAM, 22 SEPT. De Wereldbank dringt er op aan de strijd aan te binden met de voortdurende groei van de stedelijke bevolking. Volgens de organisatie leven binnen tien jaar evenveel mensen in de stad als op het platteland. Een gevaarlijke situatie, zo oordeelt bankpresident Lewis Preston aan de vooravond van een conferentie over deze problematiek. “Armoede en vervuiling krijgen vrij spel wanneer steden groter en groter worden”, aldus Preston.

Vijfentwintig procent van alle mensen die in een stad wonen leeft in absolute armoede. Het opzetten van een goede infrastructuur in steden is bijzonder moeilijk en de armoede- en vervuilingsproblemen zijn in de 'mega-steden' met meer dan tien miljoen inwoners het omvangrijkst.

Met name stedelingen in ontwikkelingslanden komen er bij de groei van hun stad bekaaid vanaf. Tweederde van hen, ruim één miljard mensen, ademt nu al lucht in die gevaarlijk is voor de gezondheid: zo krijgt een inwoner van Mexico-stad via de luchtwegen dagelijks evenveel schadelijke stoffen binnen als iemand die iedere dag twee pakjes sigaretten rookt. President Preston van de Wereldbank zegt daarom voor de toekomst het hart vast te houden. “Vorig jaar konden 170 miljoen stedelingen geen schoon drinkwater krijgen en hadden 350 miljoen stadsmensen geen enkele sanitaire voorziening tot hun beschikking. Hoe zal dat zijn wanneer straks de stadsbevolking zich heeft verdubbeld?”

Tegelijkertijd dringt Lewis Preston er op aan niet alleen te vechten voor zaken als het regenwoud en het behoud van bepaalde diersoorten maar ook iets te ondernemen tegen de verstedelijking. “Natuurlijk moeten we zuinig zijn op de natuur. Maar het schoonmaken van de steden is net zo belangrijk. Daar zullen in de toekomst immers de meeste mensen leven.”

Michael Cohen, een van de belangrijkste adviseurs bij de Wereldbank, onderschrijft Prestons woorden. “De wereld is te veel gericht op de zaken als het broeikaseffect. Het wordt daarentegen steeds duidelijker dat het negeren van de stadsproblemen minstens zo kortzichtig is.”

De verstedelijking in ontwikkelingslanden gaat volgens Cohen te snel. De bankadviseur vreest dat wanneer de groeitendens niet wordt gestopt, binnen twintig jaar 3,6 miljard mensen in de steden van Derde Wereldlanden zullen wonen. Cohen trekt een vergelijk met de recente gebeurtenissen in de Zaïrese stad Goma. “Elke week werd Goma twee keer zo groot. De gevolgen zijn niet te overzien. Watertekort, te weinig voedsel, niet genoeg medicijnen.” (Reuter)